Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Tulosta

Eräs mielenkiintoisimmista koemuodoista mäyräkoiralle on MEJÄ- koe. Luonnostaan mäyräkoira käyttää hajuaistiaan lähes kaiken uuden tutkimiseen ja havainnointiin. Mikäpä sen parempaa kuin valjastaa tuo vaistonomainen tapa hyöty(ja huvi-) käyttöön. Kokeessa metsään vedetään verijälki, jota koiran tulisi itsenäisesti seurata. Ohjaaja seuraa mukana kuuden metrin pituisen jäljestysnarun päässä, mutta ei saa puuttua koiran suoritukseen. AVO- luokan jäljen tulisi olla vähintään 12 tunnin ikäinen ja VOI- luokan jäljen 18 tunnin ikäinen. Jälki pyritään tekemään riistarikkaaseen maastoon.  Muotovalion arvoon mäyräkoira tarvitsee joko kaksi avoimen luokan 2-tulosta (AVO 2) tai yhden 1-tuloksen (AVO 1). Koemuodossa kilpaillaan joka vuosi rotu- ja suomenmestaruudesta. Mäyräkoiraliitolla on oma MEJÄ- toimikuntansa.

Alla on lyhyt tiivistelmä Mejä-kokeen säännöistä ja ohjeista.

Metsästyskoirien Jäljestämiskoe (MEJÄ)

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Kokeisiin saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat, joilla on näyttelypalkinto. Metsästyskoirien jäljestämiskokeen alimmassa luokassa saa vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen koira kilpailla ilman näyttelytulosta. Kokeissa on kaksi luokkaa, avoin luokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Kaksi kertaa avoimen luokan ensimmäisen palkinnon saavuttanut koira siirtyy voittajaluokkaan, eikä tämän jälkeen enää voi kilpailla avoimessa luokassa. Koemuodosta voi myös saavuttaa jäljestämisvalion arvon (FI JVA) SKL - FKK:n sääntöjen mukaisesti.

Verijälki

Jälki tehdään lumettomalle maalle ja mikäli mahdollista riistarikkaaseen maaston. Jälki veritetään, naudan- tai hirvieläimen vereen kostutetulla sienellä. Veri jaetaan tasaisesti koko jäljelle; lähtöön, makauksiin ja kaadolle pirskotetaan muutama pisara verta. Jälkien pituus on 900-1400 metriä luokasta riippuen ja verta käytetään 1/3 litraa. Aika jäljen verittämisen ja jäljestämisen välillä tulee olla vähintään 12 tuntia AVO-luokassa ja 18 tuntia VOI-luokassa. VOI-luokassa jäljellä on oltava veretön katkos.

Voittaja luokan katkokulma

Voittaja luokan katkokulma
musta väri: veretettyä jälkeä
Punainen: veretön osuus

Jäljen verettämiseen on kätevintä käyttää esimerkiksi vaahtomuovista leikattua noin 10cm x10cm kokoista "sientä", joka sidotaan noin 1,5 - 2 metrisen narun päähän. Sieni kastellaan ensin vedellä, jotta siitä irtoaisi sopiva määrä verta. Verta kaadetaan sienelle, jota sitten vedetään perässä. Koska sieni poukkoilee ja kulkee epätasaisesti se antaa hyvin todenmukaisen kuvan oikeasta verijäljestä.

Jokaisella koiralla on oma jälki, joka arvotaan kokeen alussa. Jälki on piilomerkitty maastoon siten, ettei koiran ohjaaja tiedä sen sijaintia. Tuomarin apuna maastossa on "opas" henkilö, joka on ollut merkitsemässä ja verittämässä jäljen ja näin ollen pystyy kertomaan tuomarille jäljen sijainnin tarkasti. Tuomari seuraa koiran työskentelyä koko jäljestyksen ajan ja arvioi näin koiran kykyä suoriutua tehtävästään.

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen jälkikaaviot

Avoimen luokan jälkikaavio

Avoimen luokan jälkikaavio
Voittaja luokan jälkikaavio
Voittajaluokan jälkikaavio

Jäljestys

Jäljestävä koira on kytkettynä noin 6 metrin pituiseen "jäljestysnaruun" ja ohjaaja seuraa koiraa narun matkan päässä. Koiran tulee, saavuttaakseen 1. palkinto, jäljestää täysin itsenäisesti jälki alusta loppuun sallitussa ajassa (max 45 min) ja osoittaa ohjaajalle selvästi "kaato". Lisäksi koiran tulee koko kokeen ajan osoittaa erinomaista työskentelyä. Koiran käyttäytyminen riistaa kohtaan testataan myös.

Jäljen päässä olevana kaatona käytetään kuivattua, tuoretta tai tuoreena pakastettua ja koepäiväksi sulatettua hirvieläimensorkkaa. 

Koiran harhautuessa jäljeltä sen tulee itsenäisesti löytää se uudelleen. Jos tuomari joutuu palauttamaan koiran jäljelle, seuraa siitä automaattisesti palkintosijan pudotus ja kolmannen "hukan" tapahduttua koiraa ei enää voida palkita. Koiran laukauksen sieto testataan myös jokaisen kokeen alussa koirien ollessa kytkettynä jälkinaruunsa ja ohjaajan ollessa noin 10 metrin päässä koirasta. Testissä käytetään haulikkoa tai vähintään 6 mm starttipistoolia. Laukauksensietotestissä hylätyn koiran koesuoritus keskeytetään.

Arvosteluperusteet ja pisteytys

Laatuarvostelun pistetaulukko:
a) Jäljestämishalukkuus  0 - 06p
b) Jäljestämisvarmuus  0 - 12p
c) Työskentelyn etenevyys  0 - 10p
d) Lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky  0 - 14p
e) Käyttäytyminen kaadolla  0 - 03p
f) Yleisvaikutelma  0 - 05p
Yhteensä  0 - 50p

Palkinnot:

Ensimmäinen (1.) palkinto 40 -50 pistettä
Toinen (2.) palkinto 30 -39 pistettä
Kolmas (3.) palkinto 20-29 pistettä

Jos pistemäärä on jossain osa-arvostelussa nolla, ei koiraa palkita.

 

Rotumestaruus MeJä-koe

RM-koesääntö 2015 alkaen (hyväksytty SML:n liittokokouksessa 21.2.2015)

1. Kokeen tarkoitus

Kokeen tarkoitus on edistää jäljestävien mäyräkoirien koulutusta ja lisätä harrastajien määrää.

2. Osallistumisoikeus kokeeseen.

Rotumestaruuskokeessa kilpailee enintään seitsemän (7) SML-FTK ry:n jäsenen voittajaluokan mäyräkoiraa. Tähän sisältyy kuusi (6) koiraa karsinnan perusteella sekä edellisen vuoden mestari, mikäli koira ilmoitetaan kokeeseen. Mikäli edellisen vuoden mestari ei osallistu kokeeseen valitaan 7 koiraa karsinnan perusteella.

3. Ilmoittautuminen ja karsinta.

Koetuloksista huomioidaan edellisen rotumestaruuskokeen karsinta-ajan jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset (päivämäärät koeilmoituksessa). Enintään 1 tulos hyväksytään edelliseltä kaudelta. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen koetta (postileima ratkaisee). Myös sähköpostitse tehty ilmoittautuminen hyväksytään. Arvostelut on liitettävä mukaan ilmoittautumiseen.

3.1 Ilmoittautumiset lähetetään SML:n mejä-toimikunnan nimittämälle valitsijahenkilölle. Valitsijahenkilö ei saa olla henkilö, jonka koira tai kasvatti on tarjolla kisaan. Hänen on tunnettava jälkikoe.

3.2 Valitsijahenkilön päätöksestä ei voi valittaa.

3.3 Kolmen parhaan tuloksen yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee.

3.4 Mikäli kokeeseen hyväksytyn koiran osallistuminen estyy, koiran omistajan / edustajan on välittömästi ilmoitettava tästä valitsijahenkilölle. Kokeeseen otetaan varakoirista karsinnan seuraavaksi paras kohdan 3.3 mukaan.

3.5 Karsinnan tulos tiedotetaan kaikille kokeeseen pyrkineille.

3.6 Samalta omistajalta korkeintaan 2 koiraa voi osallistua RM-kokeeseen (osaomistus mukaan lukien). Koiran omistajaksi katsotaan sen ao. vuoden alussa omistanut henkilö(t).

3.7 Järjestäjän on mahdollista järjestää rinnakkaiskoe näin halutessaan RM-kokeesta karsiutuneille koirakoille. Järjestäjät voivat hyödyntää rinnakkaiskokeeseen osallistujia RM-kokeen järjestelyissä.

 

Rotumestaruus MeJä-kokeen järjestelyvuorot lohkoittain:

2018 Pohjois-Suomi, Lapin Mäyräkoirakerho
2019 Itä-Suomi, Lahden Seudun Mäyräkoirakerho
2020 Etelä-Suomi, Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho
2021 Länsi-Suomi
2022 Keski-Suomi
2023 Pohjois-Suomi
2024 Itä-Suomi
2025 Etelä-Suomi
2026 Länsi-Suomi
2027 Keski-Suomi
2028 Pohjois-Suomi
 

 Lohkojako

 Etelä-Suomi 

 • Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho
 • Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho
 • Keski-Uudenmaan Mäyräkoirakerho
 • Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirakerho
 • Taxklubben SydVäst
  

 Itä-Suomi 

 • Itä-Suomen Mäyräkoirakerho
 • Karjalan Mäyräkoirakerho
 • Kymenlaakson Mäyräkoirakerho
 • Lahden Mäyräkoirakerho
 • Suur-Savon Mäyräkoirakerho

 Länsi-Suomi 

 • Satakunnan Mäyräkoirakerho
 • Turun Seudun Mäyräkoirakerho
 • Ålands Taxklubb
 

 Pohjois-Suomi 

 • Jokilaaksojen Mäyräkoirakerho
 • Lapin Mäyräkoirakerho
 • Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho
 • Österbotten Taxklubb-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho

 Keski-Suomi 

 • Etelä-Pohjanmaan Mäyräkoirakerho
 • Keski-Suomen Mäyräkoirakerho
 • Tammermaan Mäyräkoirakerho
   
 

Lisätietoa MEJÄ-kokeista:

Suomen Kennelliitto Jäljestämiskokeet

Suomen Noutajakoirajärjestö ry Jäljestämiskokeet

Springerspanielit ry Jäljestämiskokeet

Mejä-Ylitomarit ry

 

 

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe – VAHI

Kokeen tarkoitus: Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran ja ohjaajan kyky seurata vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja antaa suostumuksensa siihen, että hän on viranomaisten käytettävissä vahingoittuneiden hirvieläinten jäljestämistilanteissa.

Koelaji: Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeet ovat yleisiä kokeita eikä koemuodossa järjestetä erillisiä kilpailuja.

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen sääntö:

 Lataa säännöt (pdf)

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen ohje:

 Lataa ohjeet (pdf)

Kennelliiton ohjeet ja säännöt: 

Kennelliitto > koiraharrastukse > kokeet-ja-kilpailut > jaljestamiskokeet