Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Esitetyt JTO:t on tehty samalla mallilla kuin voimassa olevat JTO:t eli kuutena ohjelmana jalostuspopulaatioittain. Hallituksen aiemmat JTO-esitykset olivat läpikäyneet Kennelliiton esitarkastuksen keväällä 2021 ja ne olivat nähtävillä 13.6.21 alkaen. Koska ohjelmia ei normaaliin tapaan käyty läpi ylimääräisessä liittokokouksessa, joulukuussa pyydettiin jäsenistöltä huomioita virheistä ja kasvattajilta muutosehdotuksia. Näiden korjausehdotusten määräajat olivat 23.1.22 ja 14.2.22. Kesällä 2021 oli myös mahdollisuus kommentoida ja kysyä ohjelmista Mäyräkoiraliiton järjestämässä Facebook-tapahtumassa.

Kohdistettuja muutosehdotuksia tuli kolmeen ohjelmaan: lyhytkarvaisten pienoismäyräkoirien ohjelmaan ja molempiin pitkäkarvaisten ohjelmiin. Kaikki kommentit käytiin huolella läpi ja niitä käytettiin soveltuvin osin kaikkiin ohjelmiin. Keväällä 2022 käsiteltäviä jalostuksen tavoiteohjelmia on muokattu, niistä on korjattu virheet ja tehty muutoksia soveltuvin osin saatujen kommenttien pohjalta. Esimerkiksi jälkeläismääräsuositusta lievennettiin ja Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus otettiin muiden luonteen testauksen muotojen rinnalle kaikkiin ohjelmiin. Muutetut kohdat on kirjoitettu punaisella. Jos taulukkoa on muutettu, taulukon otsikko on punaisella. Muutosehdotuksissa oli esitetty joitakin Kennelliiton pakollisena vaatimien kohtien (esim. 4.1 kohdat populaation monimuotoisuutta koskevasta tiedosta, 4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet, 4.3 sairauksien esittelytekstit) poistoa JTO:sta, mikä ei ole mahdollista.

Lisäksi liitolle toimitettiin 23.1.2022 erillinen malliehdotus kaikille rotumuunnoksille yhteisestä ohjelmasta. Kennelliiton mallirunkoon tehdyssä esityksessä taulukoiden esitystapa oli vaihteleva. Osassa taulukoista ovat samassa kaikki saman karvanlaadun kokomuunnokset, osassa yhdeksän rotua erikseen ja osassa tarkastelu on esitetty jalostuspopulaatioittain. Malliehdotukseen oli koostettu osa Kennelliiton vaatimista taulukoista kohtaan 4. Malliehdotuksesta puuttuivat kokonaan aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista arvioiva luku 5 sekä luku 6 jalostuksen tavoitteista ja toteutuksesta, jonka pohjalta luku 1 Yhteenveto kirjoitetaan. Kohdasta 4.2.5. Käyttö- ja koeominaisuudet oli jätetty pois tilastot ja rodunomaisten koemuotojen kuvaukset. Lisäksi malliehdotukseen oli ehdotettu laitettavaksi linkkejä toisaalle. Kennelliiton ohjetta noudattaen esitystapa ei ole mahdollinen, vaan ohjelman tulee itsessään sisältää kaikki vaadittava tieto.

Kuuden eri jalostuspopulaation vertailu on tärkeää, ja esitystapaa valittaessa on päätettävä, onko etusijalla tietyn jalostuspopulaation tilanteen esittäminen vai vertailu muihin rotuihin. Esimerkiksi koeaktiivisuudesta kertovaan pakolliseen osuuteen on hankala sovittaa sekä vertailun mahdollistava että rodun sisällä kokonaiskäsityksen tarjoava esitystapa. Malliehdotukseen ei ollut merkitty erikseen muutettuja kohtia, minkä vuoksi sen hyödyntäminen JTO-korjauksissa oli hankalaa. Keskeneräisen malliehdotuksen muokkaaminen ja täydentäminen kaikki Kennelliiton vaatimukset täyttäväksi olisi vaatinut huomattavaa ajallista panosta, jota ei tällä aikataululla ollut käytettävissä. Tällaisen mallin käyttöön ottamista voitaisiin harkita seuraavan JTO-päivityksen kohdalla.

JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa (Kennelliiton Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta). JTO:t käydään siksi entiseen tapaan yksitellen läpi liittokokouksessa kokouskutsussa esitetyn järjestyksen mukaan ja yhdessä päätetyt muutostarpeet kirjataan ohjelmiin. Muutetut JTO:t lähetetään Kennelliittoon tarkastettaviksi.

PEVISA-ohjelma siihen esitettyine jälkeläismäärärajoituksineen on perusteltu JTO:ssa Kennelliiton vaatimusten mukaisesti. Aiempaan PEVISA-esitykseen nähden jälkeläisrajoja on nostettu ja ne on laskettu tuoreimpien rekisteröintilukujen pohjalta. Tällä hetkellä 53 rodulla on jälkeläismäärärajoitus PEVISA:ssa. Joka vuosi lisää rotuja liittyy jälkeläismäärää rajoittavaan PEVISA-ohjelmaan. PEVISA-ohjelmaa koskevat kohdat muutetaan JTO:n hyväksymisen jälkeen PEVISA-päätöstä vastaavaksi.

 

Uusi PEVISA-esitys entistä esitystä lievempi