Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 18.8.2020 hyväksynyt rotujärjestö Suomen Mäyräkoiraliiton esityksen mäyräkoirarotujen välisten rotumuunnosristeytysten muutoksen poikkeuslupaa vaativaksi.

Mäyräkoiraliiton esityksen tarkoituksena on saada risteytykset rotujärjestön hallintaan, sillä nykytilanne ei ilmennä vapaan risteyttämisen sallimisessa käytettyjä perusteita. Risteytysten määrä on nykyisten ehtojen aikana jatkuvasti lisääntynyt, vaikka rodun kotimaa Saksa vastustaa niitä eikä hyväksy tuontikoiria, joiden sukutaulussa on useampaa karvanlaatua. Risteytyksillä tavoiteltava jalostuspopulaation laajentuminen ja sukusiitoksen vähentyminen ei ole toteutunut.

1.1.2021 lähtien sekä karvanlaaturisteytyksiin että normaalikokoisten ja pienoismäyräkoirien välisiin risteytyksiin pitää olla etukäteen ennen astutusta haettu ja myönnetty poikkeuslupa, jotta pentue voidaan rekisteröidä FI-rekisteriin. Muutoin kasvattaja voi pyytää pentueen rekisteröintiä vain EJ-rekisteriin.

Poikkeuslupaa ei tarvita jatkossakaan samaa karvanlaatua olevien kaniini- ja kääpiömäyräkoirien välisiin yhdistelmiin, sillä pienoismäyräkoiria pidetään samassa karvanlaadussa yhtenä jalostuspopulaationa. Poikkeuslupaa ei ole mahdollista saada pitkä- ja karkeakarvaisen risteyttämiseen eikä yhdistelmään, jossa kaniinikokoinen narttu astutettaisiin normaalikokoisella uroksella. Myös kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) yksilön yhdistäminen on kiellettyä.

Poikkeuslupaa hakevan kasvattajan tulee hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta toimittaa Kennelliittoon allekirjoitettu poikkeuslupahakemus, josta tulee käydä ilmi suunniteltu yhdistelmä ja perustelut risteytyksen tarpeellisuudelle ja rotujärjestön allekirjoitettu lausunto yhdistelmään liittyen. Mäyräkoiraliitossa hakemukset käsittelee jalostustoimikunta, joka perustaa lausuntonsa siihen, täyttääkö yhdistelmä Kennelliiton yleisen jalostusstrategian suositukset ja mäyräkoirien rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset.

 

JTT:n päätös 18.8.2020 (6/2020):

Toimikunta hyväksyy mäyräkoirille seuraavat rotujen välisten muunnosten risteyttämistä koskevat erityisehdot:

Kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: musta laikullinen, ruskea laikullinen, punainen laikullinen ja laikullinen riistanvärinen.

Samaa karvanlaatua olevan kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran risteyttäminen on vapaata.

Karkeakarvaisen mäyräkoiran (kaikki koot) risteyttäminen pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa (kaikki koot) on kielletty. Kaniinimäyräkoiranartun astuttaminen normaalikokoisella mäyräkoirauroksella on kielletty

Muut muunnosten väliset yhdistelmät voidaan sallia Koirarekisteriohjeen kohdan 6 mukaisella poikkeusluvalla.

Kokomuunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen.

Muilta osin rotukohtaiset erityisehdot säilyvät nykyisellään.

Muutos tulee voimaan 1.1.2021

 

Linkit:

Koirarekisteriohje https://www.kennelliitto.fi/en/media/3544

Poikkeusluvan hakeminen https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/pentueen-rekisterointi/poikkeusluvat-koirarekisteriohjeeseen

Poikkeuslupakäytäntö pentueen rekisteröintiä varten: http://www.mayrakoiraliitto.fi/index.php/jalostus/jalostus-jalostustoimikunta/poikkeusluvat

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/kennelliiton-yleinen-jalostusstrategia

Mäyräkoirien jalostuksen tavoiteohjemat http://www.mayrakoiraliitto.fi/index.php/jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma