Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Tulosta

25.5.2012

1. Tarkoitus

Kokeen tarkoitus on edistää noutavien terrierien ja mäyräkoirien koulutusta, lisätä ja laajentaa rotukohtaisesti harrastajien määrää sekä tehdä tunnetuksi terrierien ja mäyräkoirien käyttöä vesilinnun metsästyksessä. 

2. Kokeen järjestäminen

Luolakoirarotujen vesiriistamestaruuskokeessa noudatetaan SKL-FKK:n vahvistamia Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen sääntöjä. 

Luolakoirarotujen vesiriistamestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa kokeessa, joka järjestetään vuosittain viimeisenä viikonloppuna ennen vesilintujen metsästyskauden aloitusta. 

Mestaruuden saavuttaa korkeimpaan palkintosijaan oikeuttavan suurimman pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden voittaa koira, joka saa korkeimmat pisteet eri osa-alueista seuraavassa järjestyksessä: haku, nouto, jäljestäminen. Pisteiden ollessa edelleen tasan, kokeen ylituomari ratkaisee voittajan. 

Kokeen järjestämisestä vastaavat rotua harrastavat yhdistykset yhdessä rotujärjestönsä kanssa seuraavasti: 2012 Suomen Mäyräkoiraliitto, 2013 Suomen Kettuterrierit, 2014 Suomen Saksanmetsästysterrierit jatkuen vuorovuosina. Koe on anottava Kennelliiton kulloinkin määräämänä aikana. 

3. Arvosteleminen

Järjestävä yhdistys nimeää kokeen ylituomarin sekä toisen arvostelevan ylituomarin, jotka valitaan eri rotujärjestöistä. Kokeen ylituomarin tulee olla kokenut ja arvostelleen vähintään kaksi koetta molempina koetta edeltävinä vuosina. Koetoimikunta hyväksyy ylituomarit. 

Koirat arvostelee kaksi eri ylituomaria, joista toinen toimii kokeen ylituomarina. Molemmat arvostelevat ylituomarit arvioivat koirat itsenäisesti jokaiselta kokeen osa-alueelta. Kokeen lopussa pidettävässä ylituomaripalaverissa lasketaan eri osa-alueiden pisteistä keskiarvo ja asetetaan koirat paremmuusjärjestykseen. Koiran ohjaaja ei osallistu ylituomaripalaveriin. 

4. Osallistumisoikeus

Kokeeseen osallistuvan koiranohjaajan tulee olla jonkun luolakoirarotuja harrastavan rotujärjestön jäsen. 

Kokeeseen kutsutaan edellisen vuoden mestarin lisäksi Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n, Suomen Kettuterrierit ry:n ja Suomen Saksanmetsästysterrierit ry:n koirat, jotka ovat kilpailuvuonna voittaneet oman rotujärjestönsä vesiriistamestaruuden. Lisäksi kokeeseen voivat ilmoittautua koirat, jotka ovat kilpailuvuonna saavuttanut vähintään yhden VERI1-tuloksen. Kokeen enimmäiskoiramäärä on kahdeksan koiraa. 

Koetoimikunta päättää kokeeseen kutsuttavat koirat, joiden valinnassa otetaan huomioon kolme koekäyntiä, joista yksi voi olla myös edelliseltä koevuodelta. Tasavertaisessa tilanteessa kokeeseen osallistuminen päätetään arpomalla. 

5. Kokeeseen ilmoittautuminen

Koe on kutsukilpailu, johon ilmoittaudutaan kirjallisesti Suomen kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Rotujärjestöt ilmoittavat järjestäjälle kokeeseen osallistuvat, oman vesiriistamestaruutensa voittaneet koirat ja näiden varakoirat vähintään kaksi viikkoa ennen koetta. Kokeen järjestäjä lähettää koirien omistajille kutsut kokeeseen. Rotujärjestöt voivat halutessaan maksaa ilmoittamiensa koirien osallistumismaksut, jotka ovat enintään 70 euroa/koira. 

6. Kokeen talous

Kokeen taloudesta on vastuussa järjestävä rotujärjestö sekä järjestävä yhdistys. Kokeen talouden tukemiseksi voidaan koevuonna järjestää tukinäyttely, jonka yhtenä ryhmänä tulee olla joko terrierien tai mäyräkoirien FCI-ryhmä. 

Edellä mainitut rotujärjestöt varaavat joka vuosi erikseen määrittelemänsä summan kokeen kulujen kattamiseen. 

7. Muutokset

Muutokset tähän ohjeeseen valmistelee rotujärjestöjen alainen LUT-tuomarikollegio.