Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

42.7 Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n käsittelypyyntö mäyräkoirien jalostuksen tavoiteohjelmasta; liite 14.7

Suomen Mäyräkoiraliitto ry (SML) on lähettänyt Suomen Kennelliiton hallitukselle 4.3.2014 päivätyn vaatimuksen käsitellä mäyräkoirien jalostuksen tavoiteohjelma. SML vaatii, että jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2014 – 2018 tulee hyväksyä sellaisena, kuin se nyt on.
 
Toiminnanjohtaja on pyytänyt jalostusasiantuntija Katariina Mäkeä tekemään yhteenvedon SML:n jalostuksen tavoiteohjelmasta:
Ohjelman teksti on helppolukuista ja sujuvaa. Ohjelma ei kuitenkaan ole kaikilta osin mallirungon mukainen. Mallirungossa vaadittuja asioita puuttuu, ja asioita on väärien otsikoiden alla. Ohjelmaa on hankala seurata, koska kaikki muunnokset on niputettu yhteen ja tekstiin liittyvät taulukot ovat liitteinä. Jo oikean taulukon etsimiseen menee aikaa. Liitteenä esitetään paljon tietoa, joka pitäisi nostaa itse ohjelmaan. Liitteinä pitäisi esittää vain lisätietoa.
Kaikkia muunnoksia pitäisi käsitellä erikseen niiltä osin kuin niiden välillä on eroja populaatioissa ja muissa ohjelman tiedoissa. Erillään pitäisi tarkastella populaatioiden lisäksi eri muunnosten ongelmia sekä käyttöominaisuuksia.
JTT on säännönmukaisesti vaatinut, että kaikki tavoiteohjelmat ovat uuden mallirungon mukaisia vuoden 2012 alusta lähtien. Liitteenä olevaan tavoiteohjelman pdf-tiedostoon on merkitty tarkempia huomioita (Tiedotuksen huomio: JTO-pdf tarkempine huomioineen ei ole tullut Mäyräkoiraliitolle).
 
Tässä yleisiä:
 
Populaatio
Sukupolvien välinen aika vaihtelee eri muunnoksilla. Esimerkiksi karkeakarvaisella kaniinimäyräkoiralla koiria käytetään jalostukseen keskimäärin alle 3-vuotiaina. Kun populaatiota kuvaavia tunnuslukuja on ohjelmassa laskettu käyttämällä viiden vuoden sukupolvenväliä, saadut luvut eivät kuvaa populaation tilaa oikein.
Tehollinen populaatiokoko ja sukusiitosaste pitäisi selittää lukijalle – mitä ne ovat ja mikä niiden merkitys on? Tähän kohtaan voi lainata Kennelliiton jalostussivujen artikkeleita.
Ohjelmassa ei mainita mikä on ylikäytön raja kullakin muunnoksella. Ne tulee kirjoittaa auki lukuina prosenttien lisäksi.
Sivuilla 10 ja 32 todetaan, että jalostusmatadorien käytöstä on luovuttu. Liitteenä olevien taulukoiden mukaan joillakin uroksilla on yli 20, yhdellä lähes 40 pentuetta. Selvää ylikäyttöä ilmenee edelleen. Urosten jälkeläismäärän suhdetta rekisteröintimääriin pitää tarkastella neljän vuoden rekisteröinteihin verraten. Nyt prosenttilukuja on ilmeisesti tarkasteltu vain 15 vuoden rekisteröinteihin verraten, jolloin tilanne näyttää nelinkertaisesti todellisuutta paremmalta. Suositeltava jälkeläisten enimmäismäärä on 3-5 % neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Jalostuskoirien kokonaisjälkeläismääriä pitää verrata tähän lukuun.
 
Myös jalostukseen käytettyjen koirien osuudet ovat erilaisia muunnosten kesken.
 
Luonneosio
Luonneosio on suppea.
 
Terveysosio
Kustakin sairaudesta tulisi antaa mallirungossa vaaditut tiedot (ks. mallirungon kohta 4.3.1 ja 4.3.2). Lyhyt kuvaus, miten sairaus vaikuttaa koiran elämänlaatuun tai käyttöön, vastustaminen, jne. Esimerkiksi keratiitti on hoitamattomana koiralle kivulias.
 
Selkäkuvauksista: Tanskassa poistettiin kuvauspakko, rotuyhdistys suosittelee kuitenkin edelleen kuvauksia. Seurantatutkimus suomalaisista selkäkuvatuista koirista on tehty, ja alustavat tulokset esitelty Mäyräkoiramme-lehdessä vuonna 2013. Tästä pitäisi kertoa ohjelmassa. Käyttökelpoisten geneettisten markkerien odottaminen voi olla turhaa, kun kyseessä on polygeeninen sairaus. Sairautta torjutaan parhaiten käyttämällä normaaliselkäisiä koiria jalostukseen. Sairautta voi verrata jalostuksellisesti esim. lonkkaniveldysplasiaan.
Sairausosiossa pitäisi mainita myös sydämen läppävika, kasvulinjojen liian aikainen sulkeutuminen, osteogenesis imperfekta, Cushingin tauti, cord1-PRA, sekä atopia ja ruoka-aineyliherkkyydet. Mäyräkoiraliiton sivuilla on ilmeisesti edellisessä JTO:ssa mukana ollut hyvä, mäyräkoirien sairauksia käsittelevä paketti, josta nämä löytyvät:http://www.mayrakoiraliitto.fi/files/jalostus/jto/2010-2013/jto_liite2_sairaudet_20091207.pdf
 
Yhteenveto mäyräkoirien JTO-ehdotuksesta
Ehdotan, että kyseinen JTO hyväksytään vuodeksi tai kahdeksi, jona aikana siitä muokataan eri muunnoksille omat, mallirungon mukaiset JTO:t. Mäyräkoirille pitäisi tehdä vähintään kolme eri ohjelmaa, jaoteltuna karvanlaadun tai koon suhteen, jotta populaatioita saadaan käytyä läpi asianmukaisesti.
 
Toiminnanjohtajan huomioita 3.4.2014 (3/14):
Hallituksen tulee harkita voiko se toimiston selvityksen perusteella hyväksyä Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n esittämän jalostuksen tavoiteohjelman. Mikäli hallitus päättää hyväksyä esityksen, se tulisi hyväksyä vähintään kahdeksi vuodeksi, jotta mahdolliset laajemmat muutokset voidaan tehdä asianmukaisesti.
 
Toiminnanjohtajan esitys 3.4.2014 (3/14):
Ei esitystä.
 
Hallituksen päätös 3.4.2014 (3/14):
Hallitus hyväksyi Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n esittämän jalostuksen tavoiteohjelman olemaan voimassa 3.4.2014 - 31.12.2016.
 
Kohta tarkastettiin heti.