Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Mäyräkoiraliitto avasi mäyräkoirien terveydentilaa kartoittavan kyselyn liiton internet-sivuilla lokakuussa 2014. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta ja rodussa esiintyviä sairauksia ja oireita. Kyselystä oli tarkoitus tiedottaa myös Mäyräkoiramme-lehdessä 3/2014, mutta liiton nykytilanteesta johtuen lehden ilmestyminen on viivästynyt ja tiedon leviäminen tuota kautta ei ole edennyt.
 
Liiton käyttöön hankittiin Survaypal-kyselyohjelmiston käyttölisenssi tammikuussa 2014. Lisenssi on voimassa 14.1.2015 saakka, jonka jälkeen se tulisi uusia. Lisenssi on kallis, vuoden käyttöoikeus maksaa alv:neen 2108,00 euroa. Nyt esillä olevalla kyselyllä pyritään hankkimaan kokemusta mm. ohjelmiston käytettävyydestä, kyselyiden optimaalisesta laajuudesta sekä ohjelmiston hinta-laatu -suhteesta.
 
Ensimmäisessä kyselyssä päädyttiin keskittymään terveysasioihin, jotta kyselystä ei tulisi liian pitkä. Yleisesti puhuttaessa kyselyissä on syytä pyrkiä keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, jotta vastausprosentti saadaan mahdollisimman korkeaksi. Ylipitkä kysely karkottaa eri lähteiden mukaan vastaamishalun ja liian runsas kysymysten määrä pelkästään väsyttää vastaajia. (Asiaa käsitelty mm. seuraavissa lähteissä KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html, Virtuaaliammattikorkeakoulu http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/0709019/1193463890749/1193464131489/1194289345955/1194290010211.html).
 
Kysely tässä ohjelmistossa ja tässä muodossa on avoinna 31.12.2014 saakka, jotta kyselyyn tulleet vastaukset ehditään poimia talteen ennen lisenssin umpeutumista. Kyselyyn voivat vastata kaikki mäyräkoiran omistavat / omistaneet, Liiton jäsenyyttä ei vaadita. Kyselyssä voi ilmoittaa jo edesmenneen koiran tiedot ja myös terveiden koirien tiedot.
 
Tämän kyselyn tulokset analysoidaan, taulukoidaan ja tuloksista raportoidaan kevään 2015 aikana. Tulokset tullaan myös siirtämään suunnitteilla olevaan terveystietokantaan, mikäli sellainen saadaan aikaiseksi ja liittokokouksen hyväksymäksi.
 
Esimerkkejä muiden rotujärjestöjen tietokannoista/kyselyistä löytyy mm. Novascotiannoutajat http://www.tollerit.fi/jalostus-ja-terveys/terveyskysely/, Suomen bordercolliet ja australiankelpiet http://www.sbcak.fi/index.php/jalostus/terveystietokanta, Saksanpaimenkoirat http://www.spl.fi/jalostusnetti/.
 
Nykyisellä jalostustoimikunnalla on tavoitteena luoda Mäyräkoiraliiton sivuilla jatkuvasti avoinna oleva mäyräkoirien terveyteen liittyvä kysely.