Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Suomen mäyräkoiraliiton jalostustoimikunta painottaa toimintansa neuvontaan. Samalla urossuositusten antamisesta on luovuttu. Perusteluna tälle on se, että käytössä olevat jalostusvalinnan menetelmät eivät ole vielä kokonaisuudessaan saavuttaneet mäyräkoiria. Urossuositusten anto ei nykyisen tiedon valossa juurikaan perustu yhdistelmän koirien geneettisen tason tuntemiseen, vaan pääasiassa koirien fenotyyppiin sekä mahdollisiin tietoihin yhdistelmän koirien sekä niiden sukulaisten ominaisuuksista. Jalostustoimikunta ei voi ottaa vastuuta suositellun yhdistelmän tuloksena mahdollisesti syntyvistä fyysisesti tai psyykkisesti sairaista koirista. Jalostustoimikunta antaa kuitenkin neuvontaa koskien kasvattajan yhdistelmäehdotuksia. Lisäksi poikkeuslupien käsittely toimii kuten ennenkin.
 

Jalostusneuvontaa annetaan pääsääntöisesti sähköpostitse osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Puhelimitse asioista voi kysyä kaikilta jalostustoimikunnan jäseniltä.

 
Lk mäyräkoirat
Sanna Ryynänen
p. 041-545 5199
Lk mäyräkoirat
Satu Koski

p. 050-483 9902 (ilt.)
Lk kääpiö ja kaniini
Marjukka Toivonen

p. 040-701 8269 
Kk mäyräkoirat (kaikki koot)
Kirsi Saarnio
p. 045-323 5180

Pk mäyräkoirat (kaikki koot)
Elina Vaittinen
p. 0440-464 064
Pk kääpiö ja kaniini
Emmi Savolainen
040-745 1235
   
 
 

Jalostusneuvonnan perusohje

●    Jalostukseen käytettävillä koirilla tulisi olla näyttelypalkinto (vähintään H) tai jalostustarkastuksesta tulos ”hyväksytään” tai ”hyväksytään varauksin”. Koiralla ei saa olla näyttelystä HYL-tulosta luonteen vuoksi eikä jalostustarkastustulosta ”hylätty luonteen osalta”.

●    Uroksilla ja nartuilla tulisi olla myös koepalkinto.

●    Ensikertalaisen nartun tulee olla iältään yli 1,5-vuotias (suositus yli 2-vuotias) eikä mielellään yli 5 vuotta. Uroksen alaikäraja on 2 vuotta. Yläikäraja on tapauskohtaisesti sekä uroksilla että nartuilla harkittava.

●    Nartulla saa teettää pentuja korkeintaan kerran vuodessa siten, että sillä on enintään 4-5 pentuetta elinaikanaan. Suomen Kennelliiton yläraja pentueille narttua kohden on 5 pentuetta.

●    Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien tulee olla virallisesti silmätarkastettu ja terveiksi todettuja ennen astutusta. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden vanhalle koiralle tehty silmätarkastus on kuitenkin voimassa vain vuoden. Mikäli koiralla on todettu epäilyttävä/avoin diagnoosi PEVISA-sairauksista (PRA, katarakta, perinnöllinen keratitis), ei silmälausunto saa olla 12 kk vanhempi astutushetkellä.

●   Jalostukseen ei saa käyttää koiria, joilla on PRA, katarakta tai keratiitti. Koiria, jotka ovat PRA:n tai kataraktan kantajia (vanhemmalla tai jälkeläisellä on ko. sairaus) ei suositella käytettäväksi. Jos koiralla on todettu jokin muu silmäsairaus, tulee yhdistelmän toisen vanhemman olla kyseisen sairauden suhteen terve.

●    Pienoismäyräkoirilta vaaditaan lisäksi tarkistetut ja terveet polvet. Jos toisella on 1:n polvet on toisella osapuolella oltava 0:n polvet. Muita asteita ei tule käyttää. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto tulee uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

●    Jalostukseen käytettävien urosten ja narttujen tulee olla terveitä. Välilevytyrään sairastuneet ja sen vuoksi oireilevat tulee poistaa jalostuksesta. Allergisia tai epileptisiä koiria ei saa käyttää. Koiria, joilla on sydämen sivuääni, ei tule käyttää jalostukseen. Ainoastaan, mikäli ultraäänitutkimuksessa on todettu sivuääni ei-perinnöllisestä viasta johtuvaksi, voi koiraa käyttää harkiten jalostukseen. Jalostuskoirat tulisi käyttää sydänkuuntelussa (vähintään epävirallisessa) vuosittain. Koiraa, jolla on todettu kasvainsairaus, tulisi käyttää jalostukseen vain harkiten (esim. hyvänlaatuiset ihokasvaimet tai nisäkasvaimet eivät estä jalostuskäyttöä, mutta jalostuksessa on huomioitava, että alttius kasvainsairaudelle saattaa periytyä).

●    Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2-3,5 vuoden iässä tutkimustiedon keräämiseksi. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama, yhteenkasvaneet nikamat tai ylimääräisiä nikamia eli selkäkuvauslausunnoissa VA1-4 tai LTV1-4), tulisi sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.

●    Yhdistelmiä tehtäessä on varottava lisäämästä sukulaissuhteita liiaksi, jolloin on vaarana jalostuspohjan liiallinen kapeneminen. Suosituksena on, ettei yhdistelmän sukusiitosprosentti ylittäisi 1,5 % viidellä sukupolvella laskettuna. Serkusten yhdistelmä johtaa 6,25 %:n homotsygotiaan, joka on jalostusmielessä turvallisuusraja, jota ei pidä ylittää. Tätä suurempi sukusiitosaste saattaa johtaa erilaisten vikojen lisääntymiseen. Yli 10 % sukusiitosasteen on todettu mm. heikentävän yksilön vastustuskykyä.

●    Uroksen jälkeläismäärä tulee pitää kohtuullisena eli se ei saisi ylittää 5 % (karkeakarvaisilla normaalikokoisilla 3 %) neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Myöskään koiran toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % (karkeakarvaisilla normaalikokoisilla 6 %) neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä.

●   Arkoja tai vihaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen Myöskään voimakkaasta eroahdistuksesta tai yksinolofobiasta kärsivää koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

●    Väreistä laikullisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kahta laikullista koiraa ei saa yhdistää keskenään merlegeenin letaalisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Jalostuksessa ei tule käyttää väriä ensisijaisena valintakriteerinä jalostusyksilöitä valittaessa. Erikoisten värien jalostamisessa piilee riskejä ja etenkin punaisen yhdistämistä laikulliseen yksilöön tulee harkita tarkkaan. Punaisen yhdistämisessä laikulliseen esiintyy erityinen piilomerleriski eli pennusta ei välttämättä näe selvästi ulospäin kantaako se merle-geeniä vai ei. Punakeltainen väri peittää alleen kaikki muut värit ja kuviot, joten sen kanssa on oltava erityisen tarkkana. Punakeltainen koira voi siis olla geneettisesti merle, vaikka se ei näy ulkoasussa välttämättä lainkaan.