Mayrakoiraliitto.fi käyttää evästeitä parantaakseen sivun käyttökokemusta. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivun selaamista.

Kaikkien koirien turkin väri rakentuu keltaisesta feomelaniinista, tummasta eumelaniinista ja valkoisesta, joka on pigmentin puutetta. Feomelaniinin sävy vaihtelee lähes valkoisesta (kuten valkoisella länsiylämaanterrierillä) voimakkaankin punaiseen (kuten punaisella irlanninsetterillä). Eumelaniini voi olla mustaa, harmaata, ruskeaa tai punaista. Eumelaniini tulee feomelaniinin päälle. Kaikkien mäyräkoirien karvoissa vaikuttavat molemmat em. väripigmentit, pois lukien punakeltaiset koirat, joilla on turkissaan vain feomelaniinia. Valkoinen tarkoittaa mäyräkoirilla rinnassa ja joskus käpälissä ilmeneviä, ei-toivottuja laikkuja.

Jokaisen mäyräkoiran perusväri on punainen, riistanvärinen tai musta punaisin merkein (=merkkivärinen). Pigmentti vaikuttaa kirsun ja kynsien värin lisäksi myös turkin väriin muuttaen esimerkiksi mustan koiran punaisin merkein ruskeaksi keltaisin merkein. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset kuviot (laikullisuus eli merle ja juovikkuus eli brindle) ja punakeltaisuus (ee).

Geenien sijaintia kutsutaan lokukseksi, jossa on kaksi alleelia eli versiota geenistä, yksi kummaltakin vanhemmalta. Alleelit voivat olla keskenään samoja, jolloin yksilö on kyseisen alleelin suhteen homotsygootti (esim. musta punaisin merkein on homotsygootti atat). Alleelien ollessa erilaiset, yksilö on heterotsygootti (esim. ay at on punainen, mutta kantaa merkkivärisyyttä).

A-lokuksessa (agouti) vaikuttavat geenit ay, aw ja at . Näistä ensimmäinen on punaisen turkin geeni (useimmilla roduilla puhutaan soopelista), toinen riistanvärisyyden ja kolmas merkkivärisen geeni, mikä mäyräkoiralla tuottaa värin musta punaisin merkein. Geenit dominoivat toisiaan siten, että punainen dominoi muita ja riistanväri merkkiväristä. Punainen mäyräkoira ei yleensä ole täysin yksivärinen ja tasavärinen missään karvanlaadussa, vaan punaisten karvojen seassa on useimmiten tummempaa karvaa, jonka määrä ja laajuus vaihtelevat. ayaw on väriltään punainen riistanvärinen eli karvassa esiintyvistä vyöhykkeistä keskiosa on punainen. Tavallisessa riistanvärisessä aw aw karvan keskimmäinen vyöhyke on harmaa. 

 

ay

aw

at

ay

punainen

dominoi riistanväriä ja merkkiväriä

ayay

punainen

jälkeläiset punaisia

ay aw

punainen riistanvärinen

jälkeläisistä puolet punaisia

ayat

punainen

kantaa merkkiväriä

aw

riistanvärinen

dominoi merkkiväriä

ay aw

punainen riistanvärinen

aw aw

riistanvärinen

jälkeläiset riistanvärisiä

aw at

riistanvärinen

kantaa merkkiväriä

at

merkkivärinen

ay at

punainen

kantaa merkkiväriä

aw at

riistanvärinen

kantaa merkkiväriä

at at

merkkivärinen

periyttää merkkiväriä

A-sarjan alleelien yhdistelmät ilmiasuineen. Punainen on sekoitus eumelaniinia ja feomelaniinia. Merkkivärisissä värimerkit ovat feomelaniinia, muuten turkin värin aiheuttaa eumelaniini. Riistanvärisessä yksittäisissä karvoissa vuorottelevat eumelaniini- ja feomelaniinivyöhykkeet.

B-lokuksessa määräytyy koiran pigmentin ja tummimman mahdollisen eumelaniinin väri: musta B tai ruskea b. Musta dominoi ruskeaa, eli BB ja Bb tuottavat mustan pigmentin (musta kirsu ja kynnet, tummat silmät) ja bb ruskean (ruskea kirsu ja kynnet, vaaleammat usein vihertävät tai kellertävät silmät). Punaisella ay -bb tummimmat karvat ovat ruskeita, eivät mustia kuten mustapigmenttisellä punaisella ay -B-.

 

B

b

B

BB

musta pigmentti

Bb

musta pigmentti

kantaa ruskeaa

b

Bb

musta pigmentti

kantaa ruskeaa

bb

ruskea pigmentti

B-lokus määrää eumelaniinin tummimman sävyn. B-alleelin läsnä ollessa musta pigmentti.

E-lokuksessa mäyräkoirilla esiintyy kahta alleelia: dominoiva E (normaali väri) sekä resessiivinen e (resessiivinen punainen, punakeltainen). Ee ja EE tuottavat normaalin värityksen, mutta ee estää eumelaniinin muodostumisen, jolloin tuloksena on koira, joka on kauttaaltaan väriltään kellertävän punainen. Suomessa tästä ee-väristä käytetään nimitystä punakeltainen ja sen turkin värin saa aikaan feomelaniini. Kirsu ja kynnet voivat olla mustat tai ruskeat riippuen B-lokuksesta. Punakeltainen koira on syntyessään kellertävä tai kullanvärinen, selvästi vaaleampi kuin punainen pentu. Aikuisenakaan punakeltaisella ei ole yhtään tummaa karvaa turkissaan. Turkin sävy voi vaihdella vaaleasta kermanvärisestä kellertävään ja kuparinpunaiseen. Punakeltaisia pentuja on aiemmin rekisteröity vaihtelevilla nimillä (kermanvärinen, cream, keltainen). On myös mahdollista, että punakeltaisia on rekisteröity punaisiksi. Punakeltainen on FCI-rotumääritelmän mukainen hyväksytty väri eikä punakeltainen koira ole mitenkään virheellinen värinsä vuoksi.  Suomessa punakeltaisia on ainakin pitkä- ja lyhytkarvaisten mäyräkoirien eri kokomuunnoksissa.

Punakeltaisen koiran turkissa eivät näy merle- tai brindlegeenin aiheuttamat kuviot, koska ne muodostuvat eumelaniiniin, jota punakeltaisella koiralla ei ole. On kuitenkin huomioitava, että punakeltainen väri voi periytyä lukuisten sukupolvien takaa eivätkä laikut voi erottua punakeltaisessa pohjassa edes vastasyntyneessä pennussa (kryptinen merle). Tämän takia punakeltaista pentua, jonka vanhemmista toinen on laikullinen, pitää kohdella kuin se olisi laikullinen, jotta sitä ei myöhemmin vahingossa yhdistettäisi toiseen laikulliseen yksilöön. Värin rekisteröinnissä on nykyään myös vaihtoehto laikullinen punakeltainen, mutta tätä väriä rekisteröitäessä on oltava yhteydessä Kennelliittoon. Väri on mahdollista todeta geenitestin tai koiran jälkeläisten perusteella.

 

E

e

E

EE

normaali väri

Ee

normaali väri

kantaa punakeltaista

e

punakeltainen

Ee

normaali väri

kantaa punakeltaista

ee

punakeltainen

E-lokus vaikuttaa pigmentin leviämiseen. E tuottaa normaalin karvan värin (EE ja Ee), ee tuottaa resessiivisen punaisen (punakeltaisen) värin.

Suomessa mäyräkoirilla esiintyy kahta kuviota: M-lokuksessa merlegeeni, joka haalistaa hallitsevan värin eumelaniinia (musta, ruskea, punainen, riistanvärinen) muodostaen vaaleampia laikkuja turkkiin ja joskus silmiin. Juovikkaan värityksen aikaan saa K-lokuksessa sijaitseva kbr, joka tekee tummia eumelaniiniraitoja feomelaniiniin. Mäyräkoirilla esiintyy tiettävästi K-lokuksessa brindlegeenin lisäksi vain resessiivinen k-geeni, joka ei aiheuta muutosta väritykseen. Toisin sanoen mäyräkoirilla riittää, että koira perii toiselta vanhemmaltaan kbr-alleelin ollakseen juovikas, koska juovikkuus on dominoiva suhteessa ei-juovikkaaseen väritykseen.  Merle- ja brindlekuviot voivat esiintyä samassa koirassa.

Laikullisuus ilmenee koirassa, jos se perii merlegeenin toiselta vanhemmistaan (Mm). Toivotuin laikullisuuden ilmenemismuoto ovat mahdollisimman tasaisesti jakautuneet laikut siten, että laikkuja ja tummempaa väriä olisi suunnilleen yhtä paljon. Koira on kuitenkin laikullinen myös, vaikka sillä olisi vain miltei huomaamaton vaaleampi viiru jossain kohtaa turkissaan. Silmissä ilmetessään laikullisuus aiheuttaa silmän värikalvolla vaaleamman kohdan (ns. herasilmä) tai jopa kokonaan sinisen silmän, mikä ei ole toivottavaa, muttei hylkäävä virhekään. Laikullisessa punaisessa punaisen ja laikkujen kontrasti on heikoin ja laikut voivatkin jäädä hankalasti havaittaviksi etenkin pitkäkarvaisilla mäyräkoirilla turkin kasvaessa. Laikullisia esiintyy kaikissa mäyräkoirien karvanlaatu- ja kokomuunnoksissa. Laikullisten koirien kohdalla on kuitenkin muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

 

M

m

M

merle

MM

laikullinen

KIELLETTY TERVEYSSYISTÄ!

Mm

laikullinen

m

Mm

laikullinen

mm

normaali väri

M-lokuksessa mm antaa normaalin värin. Mm aiheuttaa vaaleita laikkuja eumelaniiniin. MM eli kahden laikullisen yhdistelmät ovat kiellettyjä terveyssyistä eikä tällaisten yhdistelmien pentuja rekisteröidä.

Juovikkaiden koirien kohdalla olisi syytä välttää merkkiväriseen (musta punaisin merkein ataBB tai ataBb, ruskea keltaisin merkein atabb) tai merkkiväriä kantavaan (ayat) kumppaniin yhdistämistä, sillä juovikkuus ilmenee näissä merkkivärisissä vain värimerkeissä, jolloin ne eivät ole puhtaat ja selkeärajaiset eikä rotumääritelmäkään tunne tällaista värivaihtoehtoa. Laikullisen ja juovikkaan yhdistelmä ei sekään ole suositeltava, sillä kirjavan pennun rekisteröinti oikein on vähintään haastavaa ja jopa mahdotonta, sillä ”juovikasta laikullista” ei ole valittavana mahdollisissa väreissä. Juovikkaita esiintyy Suomessa lähinnä lyhytkarvaisten mäyräkoirien keskuudessa, mutta myös pitkäkarvaisissa.

 

kbr

k

kbr

brindle

kbrkbr

juovikas

periyttää juovikkuutta

kbrk

juovikas

kantaa normaalia väriä

k

kbrk

juovikas

kantaa normaalia väriä

kk

normaali väri

K-lokuksessa sijaitseva alleeli kbr aiheuttaa tummia pystysuuntaisia eumelaniiniraitoja punaiseen feomelaniinipohjaan. Merkkivärisessä koirassa juovikkuus näkyy siis vain värimerkeissä.

Värin rekisteröinti mäyräkoirille on pakollista. Värin oikea tunnistaminen ja rekisteröinti on tärkeää, koska se vaikuttaa mahdollisesti laajastikin tulevien koirasukupolvien suunnitteluun. Jos värien määrittely tuntuu haastavalta tai syntyy erikoisen värisiä pentuja, voi ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaa ja pyytää apua. Myös värigeenien testaaminen on mahdollista.

Mäyräkoirille tällä hetkellä rekisteröitävät värit:

 • punainen
 • punainen tummin peitinkarvoin
 • punainen, ruskea kirsu
 • musta punaisin merkein
 • ruskea keltaisin merkein
 • punakeltainen
 • riistanvärinen
 • punainen riistanvärinen
 • punainen riistanvärinen, ruskea kirsu
 • ruskea riistanvärinen
 • laikullinen musta punaisin merkein
 • laikullinen ruskea keltaisin merkein
 • laikullinen punainen
 • laikullinen punainen, ruskea kirsu
 • laikullinen riistanvärinen
 • laikullinen ruskea riistanvärinen
 • laikullinen punainen riistanvärinen
 • laikullinen punainen riistanvärinen, ruskea kirsu
 • juovikas
 • musta juovikkain merkein
 • ruskea juovikkain merkein

Värien periytymistä käsiteltäessä on huomioitava se, että eri sarjojen alleelit periytyvät toisistaan erillään. A-sarja määrittää perusvärin (riistanvärinen, punainen, merkkivärinen), B-sarja pigmentin (musta tai ruskea), E-sarja vaikuttaa värin ilmenemiseen (resessiivinen ee estää eumelaniinin muodostumisen), M-sarjan dominoiva alleeli aiheuttaa väriin laikkuja ja K-sarjan dominoiva alleeli aiheuttaa juovikkuutta. Erityisesti tapauksissa, joissa molemmat vanhemmista kantavat resessiivisiä ominaisuuksia, kuten merkkivärisyys ja ruskea pigmentti, jälkeläisten värivaihtoehtojen määrä kasvaa.

Jokaisen kasvattajan olisi tärkeää tuntea värigenetiikkaa ja käytettävissä olevan jalostusmateriaalin taustat mahdollisimman hyvin myös värien suhteen, sillä monet resessiiviset alleelit kulkevat useita sukupolvia tulematta esiin, mutta ne eivät silti häviä. Pentueen värijakauma voi olla ihan mitä tahansa, koska laskennalliset todennäköisyydet toteutuvat vasta useilla kymmenillä pennuilla. Laikullisuuteen liittyy molemmilta vanhemmilta perittynä vakavia terveysriskejä, minkä vuoksi laikullisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota värejä rekisteröitäessä. Myös punakeltainen väri asettaa haasteita, sillä se kätkee A-, K- ja M-sarjojen vaikutuksen väriin eikä laikullisuuskaan siksi näy ulospäin.

Värigenetiikka on kiehtovaa eikä kaikkia mäyräkoirien väreihin vaikuttavia geenejä vieläkään tunneta. Erikoisten värien tavoittelu ei saa koskaan olla ratkaiseva jalostuskriteeri, mutta kasvattajan tulee ennakkoon miettiä toteuttamiensa yhdistelmien mahdollisia värejä. Pentujen synnyttyä olisi jatkon kannalta ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ja rekisteröidä värit mahdollisimman oikein, jotta aiempien sukupolvien väritiedot olisivat todellisuutta vastaavina tiedossa. Epäselvissä ja kysymyksiä herättävissä tilanteissa voi lähestyä jalostustoimikuntaa, joka mielellään auttaa värien määrittelyyn ja periytymiseen liittyvissä aiheissa.

 07 LK PU Pauli Forsström   30 PK punainen Emmi Savolainen   31 KK punainen Satu Siven 

 

ayayB-E- tai ayatB-E-

Värin saa aikaan A-sarjaan kuuluva alleeli ay, joka dominoi täydellisesti merkkivärisyyden aiheuttavaa alleelia at. Heterotsygootti koira ayatB-E- on siis ilmiasultaan aina punainen. Pigmentti on musta, mutta koira voi kantaa ruskean pigmentin aiheuttavaa alleelia b (Bb). 

Tuntomerkit: Punaisen koiran turkin värin saavat aikaan eumelaniini ja feomelaniini yhdessä. Karvat ovat punaruskeita sävyn vaihdellessa kuparinpunaisesta mahonginpunaiseen. Punainen mäyräkoira harvoin on täysin yksivärinen, yleensä punaisten karvojen seassa on mustia karvoja. Nämä mustat karvat kasvavat useimmiten korvissa, selässä ja hännässä.

Mustat peitinkarvat voivat myös alkaa otsalta ”naamiona” ja jatkua niskaan, selkään ja aina kylkiin asti. Niitä voi olla niin paljon, että koira näyttää kauempaa katsottuna merkkiväriseltä (musta punaisin merkein), jolloin väri on pikemminkin tyypillinen punainen tummin peitinkarvoin kuin punainen. Punaisen tummin peitinkarvoin erona mustaan punaisin merkein on pitkä- ja karkeakarvaisilla punainen pohjavilla. Ks. punainen tummin peitinkarvoin.

Vanhemmat: Punaisen koiran vanhemmista toisen täytyy olla punainen tai punainen riistanvärinen, toinen voi olla minkä tahansa muun värinen paitsi samaperintäinen riistanvärinen tai ruskea riistanvärinen awawB-E- tai awawbbE- .

Jälkeläiset: Jos punainen koira on perinyt punaisuuden aiheuttavan alleelin ay molemmilta vanhemmiltaan, se on samaperintäinen eli homotsygootti ayay, jolloin sen jälkeläiset ovat punaisten ja merkkiväristen kanssa punaisia ayay tai ayat, riistanväristen kanssa punaisia riistanvärisiä ayaw tai punaisia ayat, punaisten riistanväristen kanssa punaisia ayay ja punaisia riistanvärisiä ayaw.

Eriperintäisenä ayat se jättää myös mustia jälkeläisiä atat toisen merkkiväriä kantavan kanssa, resessiivistä b-pigmenttiä kantaessaan myös ruskeita keltaisin merkein atatbb. Jos toinen vanhemmista on juovikas kbr-, voivat jälkeläiset olla punaisia kk tai juovikkaita kbr k, mutta myös merkkivärisiä juovikkaita atat kbr-, mikäli molemmat vanhemmista kantavat merkkivärisyyttä. Jos toinen vanhemmista on laikullinen Mm, voivat pennut olla minkä tahansa värisiä paitsi juovikkaita, riippuen tietysti minkä värinen laikullinen toinen vanhemmista on.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen ee riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 06 LKK PT Pauli Forsström   33 PK punainen tummin peitinkarvoin Emmi Savolainen          

 

ayayB-E- tai ayatB-E-

On mahdollista, että merkkivärin kantajalla ayatB-E- on enemmän mustia karvoja punaisten seassa kuin samaperintäisellä punaisella ayayB-E-. Ilmiasu ei kuitenkaan ole luotettava tapa arvioida sitä, kantaako koira merkkivärisyyttä vai ei.

Punainen tummin peitinkarvoin on perinteinen pitkäkarvaisten mäyräkoirien väri, joka eroaa punaisesta ilmiasun tumman peitinkarvan määrässä. Koska ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, mikä määrä tummaa peitinkarvaa erottaa punaisen ja punaisen tummin peitinkarvoin toisistaan, näiden värien rekisteröiminen on epäyhtenäistä ja vaihtelevaa.

 10 LKKA pentu PR Pauli Forsström   11 LKKA pentu PR Pauli Forsström   29 KK punainen ruskea kirsu Satu Siven     

 

ayaybbE- tai ayatbbE-

Tuntomerkit: Muutoin kuten punainen, mutta kirsu ja kynnet ovat ruskeat pigmentin aiheuttavan B-sarjan resessiivisen alleelin homotsygotian bb takia. Punaisen seassa olevat tummat karvat eivät ole mustia vaan ruskeita.

Jälkeläiset: Eriperintäisenä ayatbb periyttää toisen merkkivärisyyttä ja ruskeaa kantavan at -b- kanssa ruskeaa keltaisin merkein atatbb. Samaperintäinen ayaybbE- ,ks. punainen.

 19 KKKA RI Pauli Forsström         

 

awawB-E- tai awatB-E-

Tuntomerkit: Riistanvärisen yksittäinen karva ei ole yksivärinen, vaan se on tyvestä vaalea, keskiosa vaihtelee villisianvärisestä rusakonväriseen ja kärki on tumma. Se myös sisältää sekä eumelaniinia että feomelaniinia. Kuonon sivussa, silmien yläpuolella, eturinnassa, vatsan alla, käpälissä ja peräaukon ympärillä on kellertävää tai punertavaa karvaa (feomelaniinia).

Vanhemmat: Samaperintäisen riistanvärisen awawB-E- koiran vanhemmista molemmat ilmentävät jotain riistanvärisyyden muotoa (riistanvärinen, punainen riistanvärinen tai ruskea riistanvärinen tai jokin edellä mainituista laikullisena). Eriperintäisen riistanvärisen awatB-E- vanhemmista toinen on jokin riistanvärisyyden muodoista ja toinen merkkivärinen.

Jälkeläiset: Koska riistanvärisyys dominoi merkkivärisyyttä, voi kaksi riistanväristä, mutta merkkivärisyyttä kantavaa koiraa awatB-E- siis saada merkkivärisiä pentuja atat. Jos ne lisäksi kantavat ruskean pigmentin alleelia awat Bb, voi tuloksena olla myös pentuja ruskeita keltaisin merkein atatbb. Kaksi samaperintäistä riistanväristä awaw voi saada paitsi riistanvärisiä pentuja, myös ruskeita riistanvärisiä awaw bb jälkeläisiä, jos molemmat kantavat ruskean pigmentin alleelia awaw Bb. Punaisen kanssa riistanvärinen saa punaisia riistanvärisiä ayaw tai punaisia ayat pentuja, tai merkkivärisiä mikäli molemmat kantavat merkkivärisyyden alleelia at. Jos molemmilla on lisäksi ruskean pigmentin alleeli b, voivat pennut olla ruskeita keltaisin merkein atatbb. Laikullisuuden aiheuttava merlegeeni on dominoiva, joten sellaista kantavan kanssa paritettaessa pennut ovat joko normaalivärisiä tai laikullisia. Laikullisen riistanvärisen kanssa riistanvärinen voi saada riistanvärisiä tai laikullisia riistanvärisiä jälkeläisiä, laikullisen mustan punaisin merkein kanssa riistanvärisiä, merkkivärisiä, laikullisia riistanvärisiä, laikullisia mustia punaisin merkein tai laikullisia ruskeita keltaisin merkein.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 04 KK PR Pauli Forsström         

 

ayawB-E-

Tuntomerkit: Punaisella riistanvärisellä on karvassa keskellä punaruskea vyöhyke, mikä erottaa sen helposti punaisesta karkeakarvaisesta, jolla karvat eivät ole vyöhykkeisiä. Punaiset karkeakarvaiset ovat harvinaisempia kuin punaiset riistanväriset eikä niillä esiinny selvää turkin sävyn vaihtelua riippuen siitä, onko koira lyhyessä vai pidemmässä peitinkarvassa riippuen nyppimisen ajankohdasta.

Vanhemmat: Punaisella riistanvärisellä molemmat A-lokuksen alleelit punainen ay ja riistanväri aw ovat vallitsevia, mikä tarkoittaa sitä, että punaisen riistanvärisen vanhemmista toisen on oltava joko punainen tai punainen riistanvärinen ja toisen jokin riistanväreistä (punainen riistanvärinen, ruskea riistanvärinen tai tavallinen riistanvärinen).

Jälkeläiset: Kahden punaisen riistanvärisen ayaw yhdistelmä voi tuottaa pentuja, jotka ovat punaisia ayay, punaisia riistanvärisiä ayaw tai riistanvärisiä awaw. Riistanvärisen ja ruskean riistanvärisen kanssa se saa riistanvärisiä ja punaisia riistanvärisiä pentuja, mahdollisesti myös punaisia riistanvärisiä ruskealla kirsulla. Punaisen kanssa yhdistettäessä jälkeläisistä tulee punaisia, punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, ja jos molemmat kantavat ruskeaa pigmenttiä niin myös punaisia ruskealla kirsulla, punaisia riistanvärisiä ruskealla kirsulla ja ruskeita riistanvärisiä. Merkkivärisen kanssa paritettaessa pennuista tulee punaisia ja riistanvärisiä, mahdollisesti myös punaisia ruskealla kirsulla ja ruskeita riistanvärisiä mikäli molemmat kantavat ruskeaa pigmenttiä.

Laikullisen punaisen kanssa yhdistettäessä pennuista tulee punaisia, punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, punaisia laikullisia, laikullisia punaisia riistanvärisiä ja laikullisia riistanvärisiä sekä mahdollisesti kaikkia edellä mainittuja ruskeapigmenttisinä, mikäli molemmat vanhemmista kantavat resessiivistä b-alleelia. Laikullisen riistanvärisen kanssa paritettuna jälkikasvusta tulee riistanvärisiä, punaisia riistanvärisiä, laikullisia riistanvärisiä, laikullisia punaisia riistanvärisiä sekä mahdollisesti edellä mainittuja värejä ruskeapigmenttisinä, mikäli molemmilla vanhemmilla on resessiivinen b-alleeli. Laikullisen mustan punaisin merkein ja laikullisen ruskean keltaisin merkein kanssa pennuista tulee punaisia, riistanvärisiä, laikullisia punaisia, laikullisia riistanvärisiä sekä mahdollisesti edellä mainittuja värejä ruskeapigmenttisinä.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 27 KK ruskea riistanvärinen Satu Siven         

 

awawbbE- tai awatbbE-

Tuntomerkit: Ruskealla riistanvärisellä yksittäinen karva on kärjestään suklaanruskea vaaleammalla keskiosalla eli väri on vyöhykkeinen kuten kaikilla riistanvärisillä. Silmät ovat vaaleanruskeat ja kirsu ruskea eli pigmentti kokonaisuudessaan ruskean alleelin homotsygoottisuudesta johtuen vaaleampi kuin ”tavallisella” riistanvärisellä tai punaisella riistanvärisellä.

Vanhemmat: Ruskea periytyy väistyvästi eli se on saatava molemmilta vanhemmilta tullakseen esiin. Ruskea ei siis tule esiin ”helposti” ja se voikin kulkea useita sukupolvia piilossa ilman, että koirien tiedetään kantavan ruskeaa. Samaperintäisen ruskean riistanvärisen awawbbE- koiran vanhemmista molemmat ilmentävät jotain riistanvärisyyden muotoa (riistanvärinen, punainen riistanvärinen tai ruskea riistanvärinen tai jokin edellä mainituista laikullisena) ja lisäksi kantavat ruskeaa. Eriperintäisen ruskean riistanvärisen awatbbE- vanhemmista toinen on jokin riistanvärisyyden muodoista ja toinen merkkivärinen, molemmat vanhemmista kantavat ruskeaa.

Jälkeläiset: Riistanvärisen kanssa pennut ovat riistanvärisiä, tai jos molemmat kantavat merkkivärisyyttä, niin merkkivärisiä. Mustia punaisin merkein tai ruskeita keltaisin merkein riippuen siitä, kantaako toinen osapuoli ruskean pigmentin alleelia vai ei. Merkkivärisen kanssa pennut ovat riistanvärisiä, mustia punaisin merkein, ruskeita riistanvärisiä tai ruskeita keltaisin merkein. Punaisen kanssa yhdistettäessä jälkeläiset voivat olla punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, punaisia (mustalla ja ruskealla pigmentillä) ja merkkivärisiä (mustia ja ruskeita). Laikullisuuden aiheuttava merlegeeni on dominoiva, joten sellaista kantavan kanssa paritettaessa pennut ovat joko normaalivärisiä tai laikullisia. Laikullisen riistanvärisen kanssa siis riistanvärisiä tai laikullisia riistanvärisiä, laikullisen mustan punaisin merkein kanssa riistanvärisiä, merkkivärisiä, laikullisia riistanvärisiä, laikullisia mustia punaisin merkein tai laikullisia ruskeita keltaisin merkein tai laikullisia riistanvärisiä ruskealla kirsulla. Punaisen laikullisen kanssa yhdistettäessä pennuista tulee punaisia riistanvärisiä, punaisia, merkkivärisiä, laikullisia punaisia riistanvärisiä, laikullisia punaisia, laikullisia mustia punaisin merkein sekä mahdollisesti punaisia riistanvärisiä ruskealla kirsulla, punaisia ruskealla kirsulla, ruskeita keltaisin merkein, laikullisia punaisia riistanvärisiä ruskealla kirsulla, laikullisia punaisia ruskealla kirsulla sekä laikullisia ruskeita keltaisin merkein.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 08 LK MP Jaana Helin   35 pk musta punaisin merkein Tia Lenkkeri       

 

atatB-E-

Merkkivärisyys tarkoittaa mäyräkoirilla mustaa punaisin merkein ja ruskeaa keltaisin merkein.

Tuntomerkit: Punaruskeat värimerkit kuonon sivussa, silmien yläpuolella, eturinnassa, käpälissä ja peräaukon ympärillä aiheuttaa feomelaniini ja mustan päävärin eumelaniini. Mustalla punaisin merkein pigmentti on musta, mutta koira voi kantaa ruskean pigmentin aiheuttavaa resessiivistä alleelia b (Bb) ja periyttää jälkeläisilleen joko B:n tai b:n.

Vanhemmat: Merkkivärisyyden aikaansaava alleeli on resessiivinen at, joten merkkivärinen koira on A-lokuksen alleelin suhteen homotsygootti atat. Tämä tarkoittaa sitä, että merkkivärisyys pitää periä molemmilta vanhemmilta ja että merkkivärinen koira periyttää A-lokuksessa aina vain alleelia at. Vanhemmat voivat siis olla minkä värisiä tahansa paitsi punaisia riistanvärisiä.

Jälkeläiset: A-lokuksesta riippuvien värien suhteen merkkivärisen jälkeläiset ovat joko parituskumppanin värisiä tai merkkivärisiä, paitsi punaisen riistanvärisen kanssa, niistä tulee punaisia tai riistanvärisiä. Yhdistettäessä laikulliseen musta punaisin merkein voi saada myös jälkeläisiä, jotka ovat väreiltään kuten edellä on kerrottu, mutta lisäksi laikullisia. Juovikkaan ayay kbrk tai ayat kbrk kanssa paritettaessa lopputulos on juovikkaita ayat kbrk, punaisia ayat kk ja merkkivärisiä atat kk, joista osa voi olla myös juovikkaita merkkivärisiä atat kbrk, mikä ei ole rotumääritelmän hyväksymä väri.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 13 LKK RK Pauli Forsström   20 KKKA RK Pauli Forsström   36 pk ruskea keltaisin merkein Tia Lenkkeri     

 

atatbbE-

Tuntomerkit: Pääväri on suklaanruskea, merkit yleensä hieman vaaleammat kuin mustalla punaisin merkein. Punaruskeat värimerkit kuonon sivussa, silmien yläpuolella, eturinnassa, käpälissä ja peräaukon ympärillä aiheuttaa feomelaniini ja ruskean päävärin eumelaniini. Pigmentti on ruskea johtuen B-sarjan resessiivisen alleelin samaperintäisyydestä bb.

Vanhemmat: Merkkivärisyyden aikaansaava alleeli on resessiivinen at, joten merkkivärinen koira on A-lokuksen alleelin suhteen homotsygootti atat. Tämä tarkoittaa sitä, että merkkivärisyys pitää periä molemmilta vanhemmilta. Lisäksi ruskean pigmentin aiheuttava alleeli b on resessiivinen, joten myös se pitää periä molemmilta vanhemmilta. Vanhemmat voivat siis olla minkä värisiä tahansa paitsi punaisia riistanvärisiä, niiden vain pitää kantaa sekä merkkivärisyyttä että ruskeaa.

Jälkeläiset: A-lokuksesta riippuvien värien suhteen ruskean merkkivärisen jälkeläiset ovat joko parituskumppanin värisiä tai merkkivärisiä, paitsi punaisen riistanvärisen kanssa, niistä tulee punaisia tai riistanvärisiä. Yhdistettäessä laikulliseen ruskea keltaisin merkein voi saada myös jälkeläisiä, jotka ovat väreiltään kuten edellä on kerrottu kohdassa musta punaisin merkein, mutta lisäksi laikullisia. Parituskumppanin kantaessa ruskean pigmentin aikaansaavaa alleelia jälkeläiset voivat lisäksi olla kaikkea edellä mainittua ruskealla kirsulla. Kahden ruskean keltaisin merkein yhdistelmä tuottaa pelkästään ruskeita keltaisin merkein. Juovikkaan ayay kbrk tai ayat kbrk kanssa paritettaessa lopputulos on juovikkaita ayat kbrk, punaisia ayat kk ja merkkivärisiä atat kk, joista osa voi olla myös juovikkaita merkkivärisiä atat kbrk, mikä ei ole rotumääritelmän hyväksymä väri. Ruskean keltaisen merkein jälkeläiset kantavat aina ruskean pigmentin aikaansaavaa resessiivistä alleelia b.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 26 PKK punakeltainen Päivi Soisalo         

 

ay-B-ee, aw-B-ee tai atatB-ee

E-lokuksessa mäyräkoirilla esiintyy kahta alleelia: dominoiva E (normaali väri) sekä resessiivinen e (resessiivinen punainen, punakeltainen). EE ja Ee tuottavat normaalin värityksen, mutta ee estää eumelaniinin muodostumisen, jolloin tuloksena on koira, joka on kauttaaltaan väriltään kellertävän punainen. Suomessa tästä ee-väristä käytetään nimitystä punakeltainen ja sen turkin värin saa aikaan feomelaniini. Kirsu ja kynnet voivat olla mustat tai ruskeat riippuen b-lokuksesta. Punakeltainen on erilainen kuin muut värit siinä suhteessa, että siinä yhden alleelin samaperintäisyys estää A-, K- ja M-lokuksen geenien ilmenemisen.

Tuntomerkit: Punakeltainen koira on syntyessään kellertävä tai kullanvärinen, selvästi vaaleampi kuin punainen pentu. Aikuisenakaan punakeltaisella ei ole yhtään tummaa karvaa turkissaan. Turkin sävy voi vaihdella vaaleasta kermanvärisestä kellertävään ja kuparinpunaiseen. Punakeltaisen koiran A-sarjan alleelit voivat siis olla mitkä tahansa, mutta ne eivät eumelaniinin puuttumisen vuoksi näy koiran ilmiasussa. Punakeltaisen koiran turkissa eivät näy myöskään merle- tai brindlegeenin aiheuttamat kuviot, koska ne muodostuvat eumelaniiniin, jota punakeltaisella koiralla ei ole. Tämän takia punakeltaista pentua, jonka vanhemmista toinen on laikullinen, pitää kohdella kuin se olisi laikullinen, jotta sitä ei myöhemmin vahingossa yhdistettäisi toiseen laikulliseen yksilöön, ellei koiraa ole geenitestillä todettu laikullisuutta kantamattomaksi yksilöksi.

Vanhemmat: Vanhemmat voivat olla minkäväriset tahansa, mutta niiden molempien tulee kantaa E-sarjan resessiivistä alleelia e. E-sarjan samaperintäisyys ee estää muiden lokusten aikaan saamien värien ilmenemisen.

Jälkeläiset: Jälkeläisten väri riippuu siitä, kantaako parituskumppani punakeltaisuuden aiheuttavaa e-alleelia. Jos pennut saavat toiselta vanhemmaltaan E-alleelin, normaali väri pääsee muodostumaan. Punakeltainen koira voi siis saada minkä värisiä jälkeläisiä tahansa, jos toinen vanhemmista on muu kuin punakeltainen. Kahden punakeltaisen jälkeläiset ovat aina punakeltaisia, sillä E-lokuksen resessiivisen alleelin samaperintäisyydestä johtuen.

 18 LKKA ML Pauli Forsström   24 KK ML Anni Kaaro   34 PK musta laikullinen Emmi Savolainen     

 

atatB-E-Mm

Tuntomerkit: Merkkivärinen koira, jolla on lisäksi laikullisuuden aiheuttava dominoiva merlegeeni M. M-lokuksen merlegeeni haalistaa mustan eumelaniinin muodostaen harmaita laikkuja turkkiin ja joskus silmiin. Koska merlegeeni on dominoiva, se ilmenee laikullisena värinä eriperintäisenä (Mm) eli vain toiselta vanhemmalta perittynä. Toivotuin laikullisuuden ilmenemismuoto ovat mahdollisimman tasaisesti jakautuneet laikut siten, että laikkuja ja tummempaa pääväriä olisi suunnilleen yhtä paljon. Koira on kuitenkin laikullinen myös, vaikka sillä olisi vain miltei huomaamaton vaaleampi viiru jossain kohtaa turkissaan. Silmissä ilmetessään laikullisuus aiheuttaa silmän värikalvolla vaaleamman kohdan (ns. herasilmä) tai jopa kokonaan sinisen silmän, mikä ei ole toivottavaa, muttei hylkäävä virhekään.

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä, eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Vanhemmat: Molempien vanhempien tulee kantaa merkkivärisyyttä at ja toisen dominoivaa merlegeeniä Mm. Vanhemmat voivat näin ollen olla minkä tahansa värisiä (riistanvärinen awat, punainen ayat, merkkivärinen atat) paitsi punaisia riistanvärisiä, toinen on jokin laikullinen. Vähintään toisen vanhemmista tulee olla mustapigmenttinen B-.

Jälkeläiset: Samaperintäisen punaisen ayay BB mm kanssa yhdistettäessä jälkeläiset voivat olla punaisia ayat B- mm ja laikullisia punaisia ayat B- Mm, lisäksi mikäli molemmat vanhemmat kantavat B-sarjan resessiivistä alleelia (Bb), myös punainen ruskealla kirsulla ayat bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ayat bb Mm ovat mahdollisia värejä. Eriperintäisen punaisen ayat B- mm kanssa laikullinen musta punaisin merkein voi saada punaisia ayat B- mm, laikullisia punaisia ayat B- Mm, mustia punaisin merkein atat B-mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat B- Mm, lisäksi myös ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm, jos molemmat vanhemmat kantavat ruskeaa (Bb).

Riistanvärisen A-lokuksen suhteen samaperintäisen awaw B-mm kanssa pennuista tulee riistanvärisiä awat B-mm tai laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm, molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat myös ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat bb Mm. Merkkivärisyyttä kantavan riistanvärisen awat B-mm kanssa pennuista voi tulla riistanvärisiä awat B-mm, laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm, mustia punaisin merkein atat B- mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atatB-Mm, molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat myös ruskea riistanvärinen awat  bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat  bb Mm, ruskea keltaisin merkein atat bb mm ja laikullinen ruskea keltaisin merkein atat bb Mm.

Yhdistettäessä laikullinen musta punaisin merkein punaiseen riistanvärisen ayawB-mm kanssa pennut voivat olla punaisia ayat B- mm, riistanvärisiä awatB- mm, laikullisia punaisia ayat B- Mm tai laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm. Molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia värejä ovat lisäksi punainen ruskealla kirsulla ayat bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ayat bb Mm sekä ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awa bb Mm.

Merkkiväristen (mustan punaisin merkein ja ruskean keltaisin merkein) atat mm kanssa jälkikasvusta voi tulla mustia punaisin merkein atat B- mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat B- mm, molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) myös ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja  laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 17 LKKA RL Pauli Forsström   22 PKK RL Pauli Forsström       

 

atatbbE-Mm

Tuntomerkit: Merkkivärinen koira, jolla lisäksi laikullisuuden aiheuttava dominoiva merlegeeni M. M-lokuksen merlegeeni haalistaa suklaanruskean eumelaniinin muodostaen vaaleanruskeita laikkuja turkkiin ja joskus silmiin. Koska merlegeeni on dominoiva, se ilmenee laikullisena värinä eriperintäisenä (Mm) eli vain toiselta vanhemmalta perittynä. Toivotuin laikullisuuden ilmenemismuoto ovat mahdollisimman tasaisesti jakautuneet laikut siten, että laikkuja ja tummempaa pääväriä olisi suunnilleen yhtä paljon. Koira on kuitenkin laikullinen myös, vaikka sillä olisi vain miltei huomaamaton vaaleampi viiru jossain kohtaa turkissaan. Silmissä ilmetessään laikullisuus aiheuttaa silmän värikalvolla vaaleamman kohdan (ns. herasilmä) tai jopa kokonaan sinisen silmän, mikä ei ole toivottavaa, muttei hylkäävä virhekään.

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä, eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Vanhemmat: Molempien vanhempien tulee kantaa merkkivärisyyttä at ja ruskean pigmentin aiheuttavaa resessiivistä alleelia b, toisen vanhemmista lisäksi dominoivaa merlegeeniä Mm. Vanhemmat voivat näin ollen olla minkä tahansa värisiä (riistanvärinen awat, punainen ayat, merkkivärinen at at ) paitsi punaisia riistanvärisiä, toinen on jokin laikullinen.

Jälkeläiset: Samaperintäisen punaisen ayay BB mm kanssa yhdistettäessä jälkeläiset voivat olla punaisia ayat Bb mm ja laikullisia punaisia ayat Bb Mm, lisäksi mikäli punainen kumppani kantaa B-sarjan resessiivistä alleelia (Bb), myös punainen ruskealla kirsulla ayat bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ayat bb Mm ovat mahdollisia värejä. Eriperintäisen punaisen ayat B- mm kanssa laikullinen ruskea keltaisin merkein voi saada punaisia ayat Bb mm, laikullisia punaisia ayat Bb Mm, mustia punaisin merkein atat Bb mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat Bb Mm jälkeläisiä, lisäksi myös ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm, jos punainen kumppani kantaa ruskeaa (Bb).

Riistanvärisen A-lokuksen suhteen samaperintäisen awaw B-mm kanssa pennuista tulee riistanvärisiä awat Bb mm tai laikullisia riistanvärisiä  awatBb Mm, riistanvärisen kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat myös ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat bb Mm. Merkkivärisyyttä kantavan riistanvärisen awat B-mm kanssa pennuista voi tulla riistanvärisiä awat Bb mm, laikullisia riistanvärisiä awatBb Mm, mustia punaisin merkein atat Bb mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atatBbMm, riistanvärisen kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat myös ruskea riistanvärinen awat  bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat  bb Mm, ruskea keltaisin merkein atat bb mm ja laikullinen ruskea keltaisin merkein atat bb Mm.

Yhdistettäessä ruskea laikullinen punaiseen riistanväriseen ayawB-mm kanssa pennut voivat olla punaisia ayat Bb mm, riistanvärisiä awatBb mm, laikullisia punaisia ayat Bb Mm tai laikullisia riistanvärisiä awatBb Mm. Punaisen riistanvärisen vanhemman kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia värejä ovat lisäksi punainen ruskealla kirsulla ayat bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ayat bb Mm sekä ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awa bb Mm.

Merkkiväristen atat mm kanssa jälkikasvusta voi tulla mustia punaisin merkein atat Bb mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat Bb mm, merkkivärisen vanhemman kantaessa ruskeaa (Bb) myös ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 23 LK PL Pauli Forsström         

 

ayayB-E-Mm tai ayatB-E-Mm

Tuntomerkit: Laikullinen punainen näyttää muuten samalta kuin punainen, mutta sillä on eriasteisesti erottuvia vaaleampia laikkuja turkissaan ja joskus myös silmissä. Koska merlegeeni laikuttaa eumelaniinia, näkyvät laikut heikosti punaisessa mäyräkoirassa, koska sen väri muodostuu suurimmaksi osaksi feomelaniinin ja vähäisemmässä määrin eumelaniinin vaikutuksesta. Laikuttuneet alueet ovat vaaleamman punaisia. Pitkä- ja karkeakarvaisilla laikut voivat olla myös karvan kasvun takia huonosti erottuvia.

Koska merlegeeni on dominoiva, se ilmenee laikullisena värinä eriperintäisenä (Mm) eli vain toiselta vanhemmalta perittynä. Toivotuin laikullisuuden ilmenemismuoto ovat mahdollisimman tasaisesti jakautuneet laikut siten, että laikkuja ja tummempaa pääväriä olisi suunnilleen yhtä paljon. Koira on kuitenkin laikullinen myös, vaikka sillä olisi vain miltei huomaamaton vaaleampi viiru jossain kohtaa turkissaan. Silmissä ilmetessään laikullisuus aiheuttaa silmän värikalvolla vaaleamman kohdan (ns. herasilmä) tai jopa kokonaan sinisen silmän, mikä ei ole toivottavaa, muttei hylkäävä virhekään.

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä, eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Vanhemmat: Laikullisen punaisen koiran vanhemmista toisen täytyy olla punainen tai punainen riistanvärinen ja toinen on jokin laikullinen tai sitten toinen on laikullinen punainen ja toinen voi olla minkä tahansa muun värinen paitsi samaperintäinen riistanvärinen awaw B-E- tai ruskea riistanvärinen awaw bbE-.

Jälkeläiset: Samaperintäisen punaisen ayay BB mm kanssa yhdistettäessä jälkeläiset voivat olla punaisia ay- B- mm ja laikullisia punaisia ay- B- Mm, lisäksi mikäli molemmat vanhemmat kantavat B-sarjan resessiivistä alleelia (Bb), myös punainen ruskealla kirsulla ay- bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ay- bb Mm ovat mahdollisia värejä. Eriperintäisen punaisen ayat B- mm kanssa laikullinen punainen voi saada punaisia ay- B- mm, laikullisia punaisia ay- B- Mm, laikullisen punaisen kantaessa merkkiväriä (ayatB-E-Mm) mustia punaisin merkein atat B-mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat B- Mm, lisäksi myös ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm, jos molemmat vanhemmat kantavat ruskeaa (Bb).

Riistanvärisen A-lokuksen suhteen samaperintäisen awaw B-mm kanssa pennuista tulee punaisia riistanvärisiä ayaw B-mm, laikullisia punaisia riistanvärisiä ayaw B-Mm, riistanvärisiä awat B-mm tai laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm, molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat myös ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat bb Mm sekä punainen riistanvärinen ruskealla kirsulla ayawbb mm ja laikullinen punainen riistanvärinen ruskealla kirsulla ayawbb Mm.

Merkkivärisyyttä kantavan riistanvärisen awat B-mm kanssa pennuista voi tulla punaisia riistanvärisiä ayaw B-mm, laikullisia punaisia riistanvärisiä ayaw B-Mm, punaisia ayat B- mm ja laikullisia punaisia ayat B- Mm. Merkkiväriä kantavan laikullisen punaisen tapauksessa voi syntyä myös riistanvärisiä awat B-mm, laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm, mustia punaisin merkein atat B- mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atatB-Mm. Molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia ovat edellisten lisäksi myös ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat bb Mm, ruskea keltaisin merkein atat bb mm ja laikullinen ruskea keltaisin merkein atat bb Mm.

Yhdistettäessä laikullinen punainen punaisen riistanvärisen ayawB-mm kanssa pennut voivat olla punaisia ay- B- mm, laikullisia punaisia ay- B- Mm, punaisia riistanvärisiä ayaw B-mm, laikullisia punaisia riistanvärisiä ayaw B-Mm sekä merkkiväriä kantavan laikullisen punaisen tapauksessa myös riistanvärisiä awatB- mm tai laikullisia riistanvärisiä awatB- Mm. Molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) mahdollisia värejä ovat lisäksi punainen ruskealla kirsulla ay- bb mm ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla ay- bb Mm sekä merkkiväriä kantavan laikullisen punaisen kohdalla myös ruskea riistanvärinen awat bb mm ja laikullinen ruskea riistanvärinen awat bb Mm.

Merkkiväristen (mustan punaisin merkein ja ruskean keltaisin merkein) atat mm kanssa laikullisen punaisen jälkikasvusta voi tulla punaisia ayayB-mm, laikullisia punaisia ayatB-Mm, merkkiväriä kantavan laikullisen punaisen tapauksessa myös mustia punaisin merkein atat B- mm ja laikullisia mustia punaisin merkein atat B- mm, molempien vanhempien kantaessa ruskeaa (Bb) myös punaisia ruskealla kirsulla ayat bb mm ja laikullisia punaisia ruskealla kirsulla ayat bb Mm sekä ruskeita keltaisin merkein atat bb mm ja laikullisia ruskeita keltaisin merkein atat bb Mm.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

awawB-E-Mm tai awatB-E-Mm

Tuntomerkit: Riistanvärisen yksittäinen karva ei ole yksivärinen, vaan se on tyvestä vaalea, keskiosa vaihtelee villisianvärisestä rusakonväriseen ja kärki on tumma. Se myös sisältää sekä eumelaniinia että feomelaniinia. Kuonon sivussa, silmien yläpuolella, eturinnassa, vatsan alla, käpälissä ja peräaukon ympärillä on kellertävää tai punertavaa karvaa (feomelaniinia). Laikullisella riistanvärisellä karvan tummempi osa on merlegeenin vaikutuksesta laikuittain vaalentunut, mikä näkyy turkissa vaaleampina laikkuina. Koko turkki ei siis ole laikullisella riistanvärisellä vaaleampi, vaan siinä on vaaleampia laikkuja aivan kuten muissakin laikullisissa väreissä. Laikullisuus erottuu riistanvärisessä erityisesti pentuna. Usein kontrasti päävärin ja laikkujen välillä heikkenee koiran varttuessa, minkä vuoksi värin oikea tunnistaminen ja rekisteröinti pentuna on erityisen tärkeää.

Koska merlegeeni on dominoiva, se ilmenee laikullisena värinä eriperintäisenä (Mm) eli vain toiselta vanhemmalta perittynä. Toivotuin laikullisuuden ilmenemismuoto ovat mahdollisimman tasaisesti jakautuneet laikut siten, että laikkuja ja tummempaa pääväriä olisi suunnilleen yhtä paljon. Koira on kuitenkin laikullinen myös, vaikka sillä olisi vain miltei huomaamaton vaaleampi viiru jossain kohtaa turkissaan. Silmissä ilmetessään laikullisuus aiheuttaa silmän värikalvolla vaaleamman kohdan (ns. herasilmä) tai jopa kokonaan sinisen silmän, mikä ei ole toivottavaa, muttei hylkäävä virhekään.

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä, eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin

Vanhemmat: Laikullisen riistanvärisen koiran vanhemmista toinen on riistanvärinen, punainen riistanvärinen tai ruskea riistanvärinen, toinen on jokin laikullinen.

Jälkeläiset: Samaperintäisen punaisen kanssa pennut ovat punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, punaisia, laikullisia punaisia riistanvärisiä, laikullisia riistanvärisiä tai laikullisia punaisia. Molempien vanhempien kantaessa merkkiväriä mahdollisia ovat myös musta punaisin merkein, laikullinen musta punaisin merkein sekä ruskeaa kantavien vanhempien tapauksessa myös laikullinen ruskea keltaisin merkein, laikullinen ruskea riistanvärinen, punainen ruskealla kirsulla ja laikullinen punainen ruskealla kirsulla.

Riistanvärisen ja ruskean riistanvärisen kanssa kanssa paritettaessa jälkikasvusta tulee riistanvärisiä ja laikullisia riistanvärisiä, molempien vanhempien kantaessa merkkivärisyyttä myös mustia punaisin merkein ja laikullisia mustia punaisin merkein. Jos molemmat vanhemmat kantavat myös ruskeaa, pennut voivat olla myös ruskeita keltaisin merkein, laikullisia ruskeita keltaisin merkein ja ruskeita riistanvärisiä sekä laikullisia ruskeita riistanvärisiä.

Jos toinen vanhemmista on punainen riistanvärinen, tulee pennuista riistanvärisiä, punaisia riistanvärisiä, laikullisia riistanvärisiä, laikullisia punaisia riistanvärisiä. Laikullisen riistanvärisen kantaessa merkkivärisyyttä mahdollisia värejä ovat myös punainen ja laikullinen punainen. Molempien vanhempien kantaessa ruskeaa värivaihtoehtoja ovat lisäksi ruskea riistanvärinen, laikullinen ruskea riistanvärinen, punainen ruskealla kirsulla, laikullinen punainen ruskealla kirsulla, punainen riistanvärinen ruskealla kirsulla ja laikullinen punainen riistanvärinen ruskealla kirsulla.

Merkkivärisen kanssa paritettuna jälkeläisistä tulee riistanvärisiä ja laikullisia riistanvärisiä, laikullisen riistanvärisen kantaessa merkkivärisyyttä myös mustia punaisin merkein, laikullisia mustia punaisin merkein sekä mahdollisesti ruskeita riistanvärisiä, ruskeita keltaisin merkein, laikullisia ruskeita keltaisin merkein ja laikullisia ruskeita riistanvärisiä.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

 28 LK brindle Tuula Pekkalin         

 

ayayB-E- kbr- tai ayatB-E- kbr-

kbr hallitsee normaalin värin antavaa alleelia k, joten riittää, että koira perii sen toiselta vanhemmaltaan ollakseen juovikas. A-lokuksen suhteen juovikas koira on punainen, mutta voi kantaa merkkivärisyyttä. Juovikkaiden koirien kohdalla olisi syytä välttää merkkiväriseen tai merkkiväriä kantavaan kumppaniin yhdistämistä, sillä juovikkuus ilmenee merkkivärisissä vain värimerkeissä, jolloin ne eivät ole puhtaat ja selkeärajaiset. Rotumääritelmäkään ei tunne tällaista värivaihtoehtoa. Laikullisen ja juovikkaan yhdistelmä ei sekään ole suositeltava, koska tällaistakaan kirjavuuden muotoa ei rotumääritelmästä löydy.

Tuntomerkit: K-lokuksessa sijaitseva alleeli kbr aiheuttaa tummia pystysuuntaisia eumelaniiniraitoja punaiseen feomelaniinipohjaan. Raitoja voi olla harvemmassa tai tiheämmässä tai epätasaisesti, toivotuinta on mahdollisimman tasainen raidoitus.

Vanhemmat: Vanhemmista toisen täytyy olla juovikas, toinen voi olla minkä tahansa muun värinen paitsi samaperintäinen riistanvärinen. Tyypillisesti toinen vanhemmista on juovikas ja toinen punainen.

Jälkeläiset: Punaisen kanssa paritettaessa jälkeläiset ovat juovikkaita tai punaisia, voivat olla myös pigmentiltään ruskeita, mikäli molemmat vanhemmista kantavat resessiivistä b-alleelia. Molempien vanhempien kantaessa merkkiväriä odotettavissa on juovikkaita, punaisia, merkkivärisiä tai merkkivärisiä juovikkaita, mikä ei ole toivottava väri rotumääritelmässä.

Merkkivärisen kanssa juovikas tuottaa punaisia ja juovikkaita merkkivärisyyttä kantavia jälkeläisiä tai merkkiväriä kantaessaan myös merkkivärisiä ja merkkivärisiä juovikkaita.

Riistanvärisen ja ruskean riistanvärisen parituskumppanin kanssa pennuista tulee punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, punaisia, merkkivärisiä, juovikkaita, punaisia riistanvärisiä juovikkaita, riistanvärisiä juovikkaita ja merkkivärisiä juovikkaita, kaikki mahdollisesti myös ruskealla pigmentillä, mikäli molemmat vanhemmista kantavat resessiivistä b-alleelia. Punaisen riistanvärisen kanssa jälkeläiset ovat punaisia, punaisia riistanvärisiä, riistanvärisiä, juovikkaita, punaisia riistanvärisiä juovikkaita ja riistanvärisiä juovikkaita.

Juovikas olisi syytä yhdistää vain punaiseen, mieluiten niin, että vanhemmat eivät edes kanna merkkivärisyyttä. Tällöin kaikkien pentujen värin olisi todennäköisintä olla rotumääritelmän tuntema.

On myös huomattava, että jos koira perii molemmilta vanhemmilta resessiivisen e-alleelin, siitä tulee väriltään punakeltainen riippumatta sen A-, K- ja M-sarjan geeneistä.

ayawbbE-

Tuntomerkit: Muutoin kuten punainen riistanvärinen, mutta pigmentti on ruskea. Kirsu, kynnet ja mahdollisesti karvankärjet ovat ruskeita, eivät mustia.

Vanhemmat: Kuten punaisella riistanvärisellä, mutta molempien vanhempien tulee kantaa ruskeaa.

Jälkeläiset: Ks. punainen riistanvärinen, huomioiden samaperintäisyys bb. 

ayaybbE-Mm tai ayatbbE-Mm

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Tuntomerkit: Kuten laikullinen punainen, mutta pigmentti on ruskea. Kirsu ja kynnet ovat ruskeat, koiran yleisilme on melko vaalea punainen.

Vanhemmat ja jälkeläiset, ks. laikullinen punainen.

awawbbE-Mm tai awatbbE-Mm

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Tuntomerkit: Muutoin kuten ruskea riistanvärinen, mutta päävärissä on vaaleampia laikkuja samaan tapaan kuin muillakin laikullisilla.

Vanhemmat ja jälkeläiset, ks. laikullinen riistanvärinen ja ruskea riistanvärinen, ruskea kirsu.

ayawB-E-Mm

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Tuntomerkit: Laikullisella punaisella riistanvärisellä koiralla karvat ovat väriltään vyöhykkeisiä kuten punaisella riistanvärisellä koiralla. Sen lisäksi se on merlegeenin vaikutuksesta laikuttunut, joskin laikut näkyvät melko heikosti, koska ne ilmenevät eumelaniinissa ja punaisen riistanvärisen koiran karva on suureksi osaksi feomelaniinia.

Vanhemmat: Laikullisen punaisen riistanvärisen koiran vanhemmista toisen täytyy olla laikullinen punainen tai laikullinen punainen riistanvärinen ja toinen on jokin riistanväreistä (punainen riistanvärinen, ruskea riistanvärinen tai tavallinen riistanvärinen) tai sitten toinen vanhemmista on punainen tai punainen riistanvärinen ja toinen on laikullinen riistanvärinen, laikullinen punainen riistanvärinen tai laikullinen ruskea riistanvärinen.

Jälkeläiset: Ks. laikullinen punainen, punainen riistanvärinen ja laikullinen riistanvärinen.

ayawbbE-Mm

Laikullisten koirien kohdalla on muistettava, että kahden laikullisen yhdistäminen on kiellettyä eikä pentuja rekisteröidä. Koiran periessä merlegeenin eli laikullisuuden molemmilta vanhemmiltaan (MM), sillä on suurentunut riski erilaisiin kuulon kehityshäiriöihin.

Tuntomerkit: Muutoin kuten laikullinen punainen riistanvärinen, mutta pigmentti on ruskea. Kirsu ja kynnet ovat ruskeat ja laikut erottuvat vieläkin heikommin kuin mustapigmenttisellä koiralla.

Vanhemmat ja jälkeläiset, ks. laikullinen punainen riistanvärinen ja ruskea riistanvärinen.

 

 

 

 

Musta juovikkain merkein

32 LK musta juovikkain merkein Lisa Axam 

atatB-E- kbr-

Tuntomerkit: Kuten musta punaisin merkein, mutta punaiset merkit ovat juovikkaat brindlegeenin vaikutuksesta.

Vanhemmat: Vähintään toinen vanhemmista on juovikas, molemmat vanhemmat kantavat merkkivärisyyttä.

Jälkeläiset: Kaikki jälkeläiset kantavat merkkivärisyyttä. kbr -alleelin suhteen eriperintäisen jälkeläisistä teoreettisesti puolet perii juovikkuuden.

 

Ruskea juovikkain merkein

atatbbE- kbr-

Tuntomerkit: Kuten ruskea keltaisin merkein, mutta merkit ovat juovikkaat brindlegeenin vaikutuksesta.

Vanhemmat: Vähintään toinen vanhemmista on juovikas, molemmat vanhemmat kantavat merkkivärisyyttä.

Jälkeläiset: Kaikki jälkeläiset kantavat merkkivärisyyttä. kbr -alleelin suhteen eriperintäisen jälkeläisistä teoreettisesti puolet perii juovikkuuden.

 

FCI:n ulkopuolisissa maissa mäyräkoirilla esiintyy myös värejä, jotka eivät ole FCI:n rotumääritelmässä hyväksyttyjä. Yksi näistä on cream. Aiemmin luultiin, että kyseessä olisi C-lokuksen alleelit, jotka vaikuttavat feomelaniinin intensiteettiin. Nyt tiedetään, että näillä ei ole asiaan vaikutusta, joten kyseessä on mahdollisesti I-lokuksen alleelit. Joka tapauksessa kyse on siis alleeleista, jotka vähentävät feomelaniinin muodostusta haalistaen karvan kermanväriseksi. Eumelaniinin tuotantoon niillä ei ole vaikutusta.

Sinisen ja isabellanvärin saa aikaan diluutio eli laimentuminen. D-lokuksessa sijaitsevat alleelit vaikuttavat sekä eumelaniinin että feomelaniinin tiheyteen karvassa. Dominoiva D-alleeli tuottaa tiheän pigmentin ja siten normaalin värin. Resessiivinen d-alleeli aikaansaa samaperintäisenä eumelaniinin haalistumisen siniseksi tai hopeansävyiseksi ruskeaksi. Musta siis laimenee siniseksi ja ruskea liilaksi eli isabellanväriseksi. Diluution vaikutus feomelaniiniin on vähäinen. Punainen väri saattaa himmentyä kanelinväriseksi, mutta vaikutusta on vaikea havaita paljain silmin. Sinisellä koiralla kirsu ja kynnet ovat siniharmaat. Isabellanvärisellä eli liilalla koiralla kirsu ja kynnet ovat punertavat. Silmät ovat keltaiset, yleensä vaaleammat kuin ruskeilla (bb) koirilla.

S-sarjan alleelit aikaansaavat valkolaikullisuuden. Dominoiva S-alleeli tuottaa samaperintäisenä normaalin värin. Näillä yksilöillä valkoista voi esiintyä vain pieninä laikkuina rinnassa tai käpälissä. S-alleeli dominoi epätäydellisesti sp-alleelia, mikä tarkoittaa sitä, että Ssp yleensä ilmentää jo jossain määrin valkoista. Valkolaikullisuus näkyy aina ensin hännän päässä, kuonon kärjessä, käpälissä ja rintalastan kärjessä. Siitä se leviää peittämään kuonon ja otsan, rinnan etupuolen, jalkojen alaosan ja hännän kärjen muodostaen irlanninkirjavuudeksi kutsutun värikuvion. Seuraavaksi se leviää ympäri edestä niskan taakse ja kiipeää jaloissa ja hännässä ylös. Piebald-kuvioisella koiralla spsp vain pää, selkä ja hännän tyvi voivat olla yhä värilliset. Seuraavana vuorossa on selän väritys ja sitä seuraa hännän tyvi, sitten naaman merkit. Korvat säilyvät aina värillisinä, ellei koirassa ole hyvin suurta määrää valkoista. Yleisesti korvat ovat koiran viimeiseksi valkoiseksi muuttuva osa. Vielä ei tunneta irlanninkirjavuuden aikaansaavaa geeniä eikä sitä, kuuluuko se edes S-sarjaan. Se on joka tapauksessa paljon harvinaisempi kuin sp ja sitä esiintyy vain joillakin roduilla.